Ambitio Edukacja

Teresy 91, 91-341 Łódź
Czerwona oznacza Twoją lokalizację. Kliknij prawym przyciskiem na mapie, aby ją zmienić.

Ambitio Edukacja


  • Akceptuje zwierzęta
  • Parking

Nawiguj z Google


Opis

Prowadzimy kursy uzupełniające i rozszerzające wiedzę szkolną dla uczniów szkół podstawowych i średnich oraz dla studentów – w szczególności I roku. Kładziemy szczególny nacisk na zrozumienie przez uczniów zagadnień, które sprawiają im problemy. Jest to nadzwyczaj istotne w warunkach nauki zdalnej, kiedy brakuje bezpośredniego kontaktu z nauczycielem-mentorem. Celem jest poszerzenie wiedzy, rozwój zainteresowań i uzyskanie maksymalnego wyniku na egzaminie podsumowującym etap edukacji.
Jako szkolenia komplementarne oferujemy warsztaty efektywnej nauki, szybkiego czytania ze zrozumieniem, autoprezentacji, identyfikacji swoich mocnych i słabych stron, rozwijania zdolności i pokonywania słabości.
W niedalekiej przyszłości wprowadzimy warsztaty plastyczne, pantomimy i ruchu scenicznego oraz inne zajęcia motywacyjno-rozwojowe.
Wyróżnia nas metoda pracy, polegająca na indywidualizowaniu charakteru spotkań dla każdego ucznia/słuchacza, zgodnie z jego predyspozycjami intelektualnymi.

Regulamin i warunki

Kolejne rabaty (m.in. za drugi i trzeci kurs) są udzielane zgodnie z naszym cennikiem.

Aby skorzystać z rabatu:
  1. Poinformuj obsługę o posiadaniu Karty Łodzianina przed dokonaniem zakupu.
  2. Twoja Karta zostanie zweryfikowana.
  3. Po pozytywnej weryfikacji Karty Łodzianina otrzymasz rabat.