Amplifon

Adresy salonów podane są w opisie
Czerwona oznacza Twoją lokalizację. Kliknij prawym przyciskiem na mapie, aby ją zmienić.

Amplifon


  • Dostosowany
  • Parking

Nawiguj z Google


Opis

W Amplifon „Pomagamy ponownie odkrywać emocje i radość związane ze słyszeniem”. Jesteśmy specjalistami w swojej dziedzinie! W Amplifon poświęcamy wiele uwagi, aby zrozumieć, w jakim stanie jest słuch naszych klientów oraz jak wpływa to na ich życie. Nasze rozwiązania są zaprojektowane tak, aby czuli się Państwo komfortowo, nosząc i używając aparaty  słuchowe każdego dnia.
Amplifon Łódź 1
ul. Gdańska 28; 90-716; 690 967 777; amplifon-pl-lodz01@amplifon.com
Amplifon Łódź 2
ul. Próchnika 8; 90-404; 694 239 937; amplifon-pl-lodz02@amplifon.com
Amplifon Łodź 3
ul. Armii Krajowej 33 b;  94-046, 728 996 254; amplifon-pl-lodz03@amplifon.com
Amplifon Łódź 4
ul. Wujaka 5; 92-551; 790 555 581; amplifon-pl-lodz04@amplifon.com
Amplifon Łódź 5
ul. Paderewskiego 11b; 93-530; 796 880 838; amplifon-pl-lodz05@amplifon.com
Amplifon Łodź 6
ul. Rojna 39;  91-134, 791220233; amplifon-pl-lodz06@amplifon.com
Amplifon Łodź 7
ul. Łagiewnicka 27a;  91-863, 537 932 999; amplifon-pl-lodz07@amplifon.com
Amplifon Łodź 8
Pola Park ul. Gojawiczyńskiej 1/3; 93-249;519802658;  amplifon-pl-lodz08@amplifon.com

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Wjazd na wózku inwalidzkim.

Regulamin i warunki

Posiadacz Karty Łodzianina może:
1. Uzyskać bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnym gabinecie oraz możliwość testowania wybranych* aparatów słuchowych do 7 dni. *Bezpłatne testowanie nie obejmuje aparatów wymagających wykonania obudowy indywidualnej. Lista aparatów wymagających indywidualnej obudowy dostępna jest w oddziałach Amplifon.
2. Uzyskać baterie do aparatów słuchowych w cenie 1,75 zł/sztuka. Limit zakupu wynosi 6 opakowań baterii na kwartał kalendarzowy. 
3. Uzyskać rabat w wysokości 30% na nie objęte refundacją NFZ i PFRON aparaty słuchowe, których lista dostępna jest w oddziałach Organizatora. 
4. Uzyskać rabat w wysokości 20% na zakup wszystkich dostępnych w oddziałach Organizatora akcesoriów do aparatów słuchowych. 
5. Uzyskać rabat w wysokości 20% na zakup wszystkich środków pielęgnacyjnych dostępnych w oddziałach Organizatora. 
6. Uzyskać bezpłatne przeglądy serwisowe aparatów słuchowych: ocena stanu technicznego aparatu, czyszczenie obudowy i wkładki aparatu - raz na 90 dni.
7. Warunkiem dokonania serwisu, czyszczenia, badania lub zakupu w ramach Programu jest okazanie Karty  Łodziana wydanej przez Organizatora Miasto Łódź Pracownikowi Organizatora. 
8. Z Programu skorzystać można w oddziałach Organizatora na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Lista oddziałów Organizatora dostępna jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://www.amplifon.com/pl/nasze-gabinety
9. W czasie obowiązywania Programu Uczestnik może skorzystać z każdej z opcji wskazanych w pkt 1-6 niniejszego działu.
10. W czasie obowiązywania Programu Uczestnik może skorzystać z każdej z opcji wskazanych w pkt 1-6 niniejszego działu.
11. Po skorzystaniu z Programu zgodnie z pkt 1 – 9 powyżej, Uczestnik może dokonać zakupu produktów/usług znajdujących się w  ofercie Organizatora wyłącznie za cenę zgodną z cennikiem stosowanym przez Organizatora.   
12. W gabinetach Amplifon obowiązują różne promocje, ale promocje dotyczące tego samego asortymentu nigdy nie łączą się ze sobą .
13. Zakazana jest odsprzedaż towarów nabytych w ramach Programu na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności towarów nabytych w ramach Programu, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach. 
14. Uczestnik nie może przenieść uprawnień na osobę trzecią. 

Aby skorzystać z rabatu:
  1. Poinformuj obsługę o posiadaniu Karty Łodzianina przed dokonaniem zakupu.
  2. Twoja Karta zostanie zweryfikowana.
  3. Po pozytywnej weryfikacji Karty Łodzianina otrzymasz rabat.