• Home
 • Załóż konto

1 Kim jesteś?

Możesz złożyć wniosek o Kartę Łodzianina jeśli zaznaczysz „TAK” przy przynajmniej jednym z poniższych podpunktów:

 • Rozliczam podatek dochodowy od osób fizycznych w Łódzkich Urzędach Skarbowych;;
  Do weryfikacji przedstaw pierwszą stronę rozliczonego w Łodzi formularza PIT 11, PIT 11A, PIT 16A, PIT 37; PIT 38, PIT 36, PIT 28, PIT 36L lub NIP-7 z bieżącego roku podatkowego. Jeśli rozliczasz się przez Internet przedstaw również UPO.
 • Jestem studentem łódzkiej uczelni wyższej i nie ukończyłem/am 26. roku życia, lub jestem doktorantem łódzkiej uczelni wyższej
  Do weryfikacji przedstaw aktualną legitymację studencką lub legitymację doktorancką (z naklejką ELS) łódzkiej uczelni wyższej lub zaświadczenie o byciu studentem / doktorantem z dziekanatu.
 • Jestem zarejestrowany/a jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi;
  Do weryfikacji przedstaw zaświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej wydane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi, nie później niż 14 dni przed datą złożenia wniosku.)
 • Jestem emerytem lub rencistą pobierającym emeryturę/rentę w Łodzi;
  Do weryfikacji przedstaw pierwszą stronę PIT 40A lub PIT OP z bieżącego roku podatkowego rozliczonego w Łodzi. Jeśli rozliczasz się przez Internet przedstaw również UPO.
 • Jestem pełnoletnim uczniem liceum, technikum, bądź szkoły zawodowej w Łodzi;
  Do weryfikacji przedstaw aktualną legitymację szkolną lub zaświadczenie ze szkoły potwierdzające status ucznia.
 • Zamieszkałem/am w Łodzi w trakcie bieżącego roku podatkowego;
  Do weryfikacji przedstaw formularz ZAP-3, z deklaracją, że Twoim miejscem zamieszkania oraz rozliczania podatku od osób fizycznych jest Łódź.
 • Jestem opiekunem osoby z niepełnosprawnościami pobierającym świadczenie pielęgnacyjne.
  Do weryfikacji przedstaw aktualną decyzję o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnościami.