Pytania ogólne

Karta Łodzianina, w formie aplikacji na telefon lub tradycyjnej plastikowej karty, to przygotowany specjalnie dla Łodzian system promocji i zniżek, z których korzystać można na terenie całego miasta. Do Partnerów Karty należy szereg różnych instytucji – od muzeów, przez restauracje, sklepy, gabinety lekarskie – a każda z nich ma przygotowaną własną ofertę skierowaną dla posiadaczy Karty.
Dzięki Karcie Łodzianina otrzymasz dostęp do specjalnie przygotowanych przez Partnerów Karty zniżek, promocji i ulg. Oferty mogą dotyczyć całej gamy produktów/usług lub tylko jej części.

Pełna lista partnerów wraz z ofertami znajduje się tutaj.
Do wniosku należy załączyć jeden z poniższych dokumentów:
 • pierwszą stronę rozliczonego w Łodzi PIT 11, PIT 11A, PIT-R, PIT 16A, PIT 19A, PIT 37, PIT 38, PIT 36, PIT 28, PIT 36L lub NIP-7, lub PIT 40A, PIT OP za 2021 rok. W przypadku osób rozliczających się przez Internet wystarczy Urzędowe Potwierdzenie Odbioru;
 • legitymację emeryta-rencisty wydaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Łodzi
 • zaświadczenie o byciu zarejestrowanym jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi, wydane nie później niż 14 dni przed datą złożenia wniosku;
 • aktualną decyzję ustalającą podatek rolny wydana przez Urząd Miasta Łodzi;
 • aktualną decyzję o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnościami;
 • aktualne zaświadczenie o przyznaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy;
 • aktualną legitymację studencką (z naklejką ELS) łódzkiej uczelni wyższej lub zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające status studenta;
 • aktualną legitymację doktorancką (z naklejką ELS) łódzkiej uczelni wyższej lub zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające status doktoranta;
 • aktualną legitymację szkolną lub zaświadczenie z łódzkiej szkoły potwierdzające status ucznia.
Jeśli składasz wniosek przez Internet, pamiętaj, żeby skan lub zdjęcie załączonego dokumentu było czytelne. W przypadku legitymacji prześlij obie strony.

Więcej na temat tego, jak złożyć wniosek oraz o dodatkowych dokumentach weryfikacyjnych przeczytasz w tym artykule.
 
Żeby móc korzystać z Karty Łodzianina należy być osobą pełnoletnią oraz spełnić przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 • Rozliczać podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Łodzi;
 • Być studentem łódzkiej uczelni wyższej i nie mieć ukończonego 26. roku życia;
 • Być doktorantem na łódzkiej uczelni wyższej;
 • Być opiekunem osoby z niepełnosprawnościami;
 • Być osobą z  niepełnosprawnościami pobierającą zasiłek z tytułu niezdolności do pracy;
 • Być zarejestrowanym jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi.
Do korzystania z Karty Łodzianina uprawnione są również nieletnie dzieci osób, które spełniają jeden z powyższych warunków, dzieci przebywające w łódzkich ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych oraz uczniowie techników, liceów i szkół zawodowych po ukończeniu 18. roku życia na czas trwania nauki*.

* Nie dotyczy uczniów policealnych szkół dla dorosłych.
Pakiet Mieszkańca to zbiór wszystkich zniżek dostępnych dla Użytkowników Karty Łodzianina. Pakiet Mieszkańca jest podstawowym pakietem, który należy wykupić w celu aktywacji Karty Łodzianina. To uprawnienia do posiadania Pakietu Mieszkańca należy potwierdzić, składając wniosek.
Pakiet Mieszkańca kosztuje 1 zł.
Karta Łodzianina, zarówno w postaci plastikowej karty, jak i aplikacji mobilnej, jest tylko nośnikiem. Sama w sobie nie jest aktywna, nie uprawnia też do zniżek. To zakup Pakietu Mieszkańca aktywuje Kartę.

Pakiet Mieszkańca jest więc zbiorem wszystkich zniżek, z których mogą korzystać Łodzianie, a Karta Łodzianina jest nośnikiem umożliwiającym skorzystanie z nich.

To uprawnienia do Pakietu Mieszkańca należy potwierdzić, przedstawiając jeden z dokumentów niezbędnych do weryfikacji.
Osoby, które zamieszkały w Łodzi w trakcie roku rozliczeniowego, mogą ubiegać się o wydanie Karty Łodzianina na podstawie formularza ZAP-3, w którym deklarują, że ich miejscem zamieszkania oraz rozliczania podatku od osób fizycznych jest Łódź.

Formularz ZAP-3 (Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem) możesz złożyć w Urzędzie Skarbowym właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania.
Instrukcje jak złożyć formularz elektronicznie znajdziesz pod tym adresem: https://www.podatki.gov.pl/abc-podatkow/e-deklaracje-rejestracja/ 
Tak, z karty mogą korzystać wszyscy, którzy rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Łodzi. Zameldowanie nie jest konieczne.
Jeśli jesteś w trakcie bezpłatnego urlopu wychowawczego, możesz zweryfikować swoje uprawnienia do Karty Łodzianina, przedstawiając zaświadczenie od pracodawcy (z siedzibą w Łodzi), potwierdzające zatrudnienie i przebywanie na urlopie wychowawczym.
Osoby, które założyły działalność gospodarczą w Łodzi w 2022 roku, mogą zweryfikować swoje uprawnienia na podstawie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, w którym wskazany jest Naczelnik łódzkiego oddziału Urzędu Skarbowego.
Tak. Uczniowie techników, liceów i szkół zawodowych*, którzy osiągnęli pełnoletność przed ukończeniem nauki, mogą korzystać z Karty Łodzianina na podstawie aktualnej legitymacji szkolnej lub zaświadczenia z sekretariatu szkolonego, potwierdzającego status ucznia.

* Nie dotyczy uczniów policealnych szkół dla dorosłych i liceów dla dorosłych.
Każda Karta, zarówno w wersji plastikowej, jak i aplikacja mobilna, posiada indywidualny kod kreskowy i kod QR, który wystarczy udostępnić do zeskanowania przy korzystaniu z oferty Partnera.
Sama Karta Łodzianina w formie aplikacji mobilnej i/lub plastikowej karty jest bezpłatna. Opłacie podlega aktywacja Karty, czyli zakup Pakietu Mieszkańca. Pakiet Mieszkańca kosztuje 1 zł.
Aktywacja Karty jest jednoznaczna z wykupieniem Pakietu Mieszkańca. Za Pakiet Mieszkańca zapłacisz 1 zł przelewem on-line ze swojego konta na stronie www.kartalodzianina.pl w zakładce "Koszyk".
Jeśli wniosek o Pakiet Mieszkańca składasz w punkcie obsługi bądź w wybranej bibliotece, płatności dokonasz na miejscu gotówką lub kartą płatniczą.
Tak. Osoby nieletnie, których opiekunowie prawni są uprawnieni do posiadania Karty Łodzianina, również mogą z niej korzystać. Na etapie zakładania konta można zdecydować czy założymy je tylko dla siebie, czy dla całej rodziny.

Zakładając konto w imieniu osoby nieletniej, stajesz się administratorem konta przynależnego do tej osoby. Oznacza to, że możesz zarządzać wszystkimi danymi na tym koncie.

Podczas rejestracji dziecko nie musi posiadać własnego adresu e-mail. Indywidualny adres e-mail dziecka będzie potrzebny, jeśli chcesz, żeby Twój podopieczny miał dostęp do swojego profilu w aplikacji mobilnej i mógł wprowadzać w nim zmiany.

Więcej informacji o koncie rodzinnym.
 
Tak. Możesz zdecydować czy chcesz używać tylko tradycyjnej Karty, tylko aplikacji czy obu naraz.
Tradycyjna wersja Karty nie jest konieczna do korzystania z ofert Partnerów. Wyrobienie plastikowej Karty jest bezpłatne.
Jeśli jesteś dyrektorem lub inną osobą decyzyjną w jednym z łódzkich ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, możesz złożyć wniosek o Kartę Łodzianina dla swoich podopiecznych. Skontaktuj się z nami (telefonicznie 785 99 99 00 lub mailowo informacja@kartalodzianina.pl), a my pomożemy Ci utworzyć specjalne konto.
 
Jeśli mieszkasz w Łodzi, możesz przenieść tutaj podatek poprzez złożenie formularza ZAP-3 (zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem) w urzędzie skarbowym właściwym dla twojego miejsca zamieszkania.
Żeby to zrobić, nie trzeba być zameldowanym w Łodzi – wystarczy podać adres, pod którym mieszkasz, może to być wynajmowane mieszkanie.

Instrukcje jak złożyć formularz elektronicznie znajdziesz pod tym adresem: https://www.podatki.gov.pl/abc-podatkow/e-deklaracje-rejestracja/ 
Jeśli twój wniosek o Pakiet Mieszkańca został odrzucony, zwrócimy Ci 1 zł. Aby otrzymać zwrot pieniędzy, zaloguj się na swoje konto na stronie www.kartalodzianina.pl i z menu po lewej wybierz "zgłoszenia", następnie "utwórz nowe". Wypełnij krótki formularz i wyślij go do nas. Pieniądze zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano przelewu w ciągu 14 dni roboczych.

Pamiętaj, że zawsze możesz poprawić odrzucony wniosek. W zakładce "Karty i Pakiety" przy odrzuconym wniosku znajduje się przycisk "popraw wniosek". Nie trzeba ponownie płacić za poprawę wniosku.
 

Potrzebujesz pomocy?+48 785 99 99 00
Pon-pt.: 09:00-17:00