Pomoc

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Konto Rodzinne

Rodzaj konta można wybrać na etapie składania wniosku. Wystarczy dodać w nim swoich najbliższych. Wówczas, oprócz konta administratora, zostaną utworzone profile członków rodziny. Jeśli chcesz złożyć wniosek w imieniu osoby dorosłej, musisz:

  • Posiadać na to jej zgodę;
  • poinformować tę osobę, w jakim celu zostaną wykorzystane jej dane osobowe;
  • samemu być osobą uprawnioną do korzystania z Karty Łodzianina.

Każda osoba dorosła, w której imieniu składasz wniosek, musi być uprawniona do korzystania z Karty Łodzianina, na dowód czego należy przedstawić odpowiedni dokument. Do rejestracji każdego pełnoletniego członka rodziny potrzebny będzie indywidualny adres e-mail, na który zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie w link jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na założenie konta. Jeśli osoba, w której imieniu wnioskujesz o Kartę nie kliknie w przesłany link, jej konto zostanie automatycznie usunięte.

  • Dla każdego członka rodziny należy wykupić Pakiet Mieszkańca.
  • Dla każdego pełnoletniego członka rodziny należy złożyć wniosek z dokumentami potrzebnymi do weryfikacji.


Zakładając konto rodzinne, stajesz się administratorem zarządzającym profilami członków rodziny. Oznacza to, że masz dostęp do wszystkich kont i ich ustawień.

Każda osoba dorosła w każdej chwili może odłączyć swoje konto od konta rodzinnego.

W każdej chwili możesz dodać do swojego konta kolejne osoby, pod warunkiem, że mieszkasz z nimi pod jednym adresem. Jeśli chcesz utworzyć konto rodzinne z inną osobą dorosłą, która ma już swoje konto w systemie, napisz na informacja@kartalodzianina.pl, a my połączymy konta.

W trakcie  zakładania konta:

Przez internet – wystarczy dodać również osoby z rodziny podczas zakładania konta dla siebie.
W punkcie obsługi – wystarczy podać dane członków rodziny na papierowym wniosku.

Pakiet Mieszkańca należy wykupić dla każdej osoby dodanej do konta.

Po założeniu konta:

Po zalogowaniu na swoje konto w zakładce „Rodzina”, możesz dodawać i odłączać konta członków rodziny. Pamiętaj, że po dodaniu nowej osoby musisz wykupić dla niej Pakiet Mieszkańca. Pakiet Mieszkańca należy wykupić też dla dziecka.

Odłączenie konta danej osoby od konta rodzinnego nie powoduje usunięcia tego konta. Konto nadal istnieje samodzielnie, osoba nadal może się na nie logować i korzystać z Karty Łodzianina.

Jeśli chcesz odłączyć konto osoby nieletniej, skontaktuj się z nami: 785 99 99 00, informacja@kartalodzianina.pl
Każda osoba dorosła w każdej chwili może samodzielnie odłączyć swoje konto od konta rodzinnego bez zgody administratora konta.
Konto rodzinne to zbiór kilku kont połączonych przez konto administratora. Administratorem konta rodzinnego może być dowolna osoba dorosła. Konto rodzinne mogą mieć wszystkie osoby zamieszkujące pod jednym adresem bez względu na to, czy łączy je jakiekolwiek pokrewieństwo.
Tak. Każdy, nawet dziecko, musi mieć swoją Kartę Łodzianina. Z jednej Karty może korzystać tylko jedna osoba.

Z Karty Łodzianina można korzystać również w postaci aplikacji mobilnej "Karta Łodzianina". Administrator konta rodzinnego w aplikacji ma dostęp do Kart wszystkich członków rodziny. Dzięki temu małe dzieci nie muszą mieć plastikowych Kart, wystarczy, że rodzic lub opiekun ma aplikację.

Między Kartami członków rodziny, w aplikacji, można przełączać się w prawym górnym rogu, klikając imię i nazwisko.

Plastikowe Karty dla wszystkich członków rodziny można odebrać w punktach obsługi.
Konto osoby odłączonej od konta rodzinnego nie zostało usunięte. Osoba nadal może się na nie logować i korzystać z Karty Łodzianina. Aby ponownie połączyć konta, napisz do nas informacja@kartalodzianina.pl

Potrzebujesz pomocy?+48 785 99 99 00
Pon-pt.: 09:00-17:00