• Home
 • Polityka prywatności aplikacji mobilnej
Polityka prywatności aplikacji mobilnej Łódź.pl

Przetwarzanie danych osobowych w Łódzkiej Organizacji Turystycznej jest istotnym procesem związanym z funkcjonowaniem naszej firmy, wpływającym na oferowane przez nas usługi oraz organizację Stowarzyszenia.

Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności aplikacji mobilnej Łódź.pl zwanej dalej Aplikacją. Podmiotem odpowiedzialnym za prawidłowe świadczenie usług, w ramach Aplikacji jest: Stowarzyszenie Łódzka Organizacja Turystyczna, zwane dalej Administratorem.

Niniejsza polityka prywatności wraz z ustanowionymi standardami w zakresie bezpieczeństwa stanowi wypełnienie obowiązku zgodnego z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) nałożonego na Administratora Danych Osobowych.

Naszym podstawowym celem jest zachowanie poufności, integralności, dostępności danych osobowych i przetwarzanie ich zgodnie z przyjętymi zasadami i przepisami prawa, a w szczególności zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa dotyczących realizowanych procesów oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych oraz w taki sposób, aby w żadnym przypadku nie dochodziło do naruszenia podstawowych praw i wolności podmiotów danych osobowych.

Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat tego w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy informacje o użytkownikach Aplikacji oraz w jaki sposób dbamy o ochronę prywatności Użytkowników, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne.

Użytkownikiem określamy każdego, kto poprzez Aplikację zainstalowaną na urządzeniu mobilnym np. telefonie komórkowym, tablecie, korzysta z dostępnych w niej funkcjonalności. Instalując Aplikację, Użytkownik jednocześnie akceptuje zasady opisane w niniejszym dokumencie. W przypadku gdy Użytkownik nie wyraża zgody na poniższe zasady, prosimy o niezatwierdzanie zgody na instalację Aplikacji lub odinstalowanie Aplikacji.
 1. Aplikacja jest ściśle zintegrowana z systemem Karty Łodzianina, wykorzystuje dane zapisane w Karcie do realizacji tych samych celów. (Polityka prywatności Karty łodzianina) W przypadku braku dostępu do Internetu, aplikacja lokalnie przechowuje kluczowe dane (numer Karty, zdjęcie użytkownika, imię i nazwisko a także informacje o posiadanych pakietach i biletach) niezbędne do kontynuacji świadczenia usług. 
 2. Podczas użytkowania aplikacji zapisywane są tymczasowe dane na urządzeniu klienta.
 3. Usługi geolokalizacji wykorzystywane przez Aplikację służą o określania położenia Użytkownika w celu dostarczenia mu najbardziej dopasowanych informacji. Aplikacja informuje Użytkownika o fakcie zbierania danych geolokalizacyjnych podczas instalacji. Pozyskane dane są wykorzystywane w celu zaprezentowania informacji dopasowanych do lokalizacji, w jakiej obecnie znajduje się Użytkownik. Aplikacja nie śledzi ani nie zapamiętuje (i nie przekazuje na żadne serwery) położenia Użytkownika w czasie korzystania z Aplikacji. Dane o położeniu pobierane są tylko wtedy, gdy wymaga tego skorzystanie z powiązanej z nimi funkcji przesłania komunikatu.
 4. Podczas korzystania z Aplikacji, automatycznie zbierane są statystyki użycia aplikacji. Dane te nie są danymi osobowymi i nie pozwalają na zidentyfikowanie tożsamości użytkownika Aplikacji.
 5. Aplikacja anonimowo zbiera dane statystyczne udostępniane przez system. Za zbieranie tych danych oraz sposobu użytkowania aplikacji odpowiedzialne są następujące usługi:
  1. usługa Google Analytics Polityka bezpieczeństwa usługi Google Analytics.
  2. usługa Google Ads Polityka prywatności usługi Google Ads
  3. usługa TikTok Ads Manager Polityka prywatności usługi
  4. usługa Meta Ads Zasady ochrony prywatności
 6. W aplikacji za wysyłanie komunikatów push odpowiedzialna jest zewnętrzna usługa Firebase Cloud Messaging.  Polityka prywatności usługi. 
 7. Aplikacja korzysta z podkładów mapowych dostarczanych przez system  (OpenStreetMaps Polityka prywatności usługi )
 8. Aplikacja może korzystać z następujących uprawnień:
  1. Lokalizacja – umożliwia wyświetlenie pozycji użytkownika na mapach, dostosowania wyników punktów POI do jego pozycji, nawigowania względem trasy,
  2. Pamięć - karta SD – dzięki temu uprawnieniu aplikacja może zapisywać dane w pamięci urządzenia dzięki czemu użycie wielu funkcjonalności jest możliwe w trybie offline,
  3. Dostęp do Kalendarza systemowego – pozwala na zapisywanie wydarzeń w kalendarzu systemowym bezpośrednio z poziomu aplikacji,
  4. Pełny dostęp do sieci – w większości przypadków wymagany do aktualizacji danych oraz wyświetlania części danych podczas przeglądania, w trybie online. Dodatkowo w tym trybie działają usługi Google Analytics, które umożliwiają nam anonimowe monitorowanie zachowań użytkownika oraz usługa Crashlytics informująca o ewentualnych błędach aplikacji
  5. Zapobieganie przejściu telefonu w tryb uśpienia – usługa wykorzystywana tylko okazjonalnie w specjalnym trybie audioprzewodnika oraz gier terenowych/
  6. Komunikacja z Usługami Google (Google Play Services) – wykorzystujemy ją do poprawnego działania geolokalizacji, podkładów mapowych, usługi Google Analytics oraz możliwości bezpośredniego komunikowania się z aplikacjami Google takim jak Google Maps czy Gmail
  7. Notyfikacje Push – aplikacja może wysyłać powiadomienia użytkownikowi za pomocą technologii push. Użytkownik może nie zgodzić się na ich otrzymywanie.
  8. Możliwość wywołania usługi wybierania numeru – dzięki temu uprawnieniu użytkownik może kliknąć w numer telefonu zawarty w treściach aplikacji dzięki czemu zostanie wywołana od razu możliwości zadzwonienia do niego
  9. Dostęp do aparatu – uprawnienie potrzebne do funkcjonalności, które wymagają zrobienie zdjęcia, do skanerów kodów QR/kreskowych oraz w funkcjonalności AR (poszerzonej rzeczywistości)
  10. Dostęp do Galerii Zdjęć – wykorzystywany tylko w funkcjonalności, które dają możliwość zamieszczenie swojego zdjęcia
 9. W razie jakichkolwiek pytań lub niejasności chętnie służymy pomocą. Skontaktuj się z nami na adres informacja@kartalodzianina.pl