• Home
 • Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Jestem z Łodzi

Łódzka Organizacja Turystyczna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej kartalodzianina.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Adam Leszczyński
 • E-mail: adam.leszczynski@kartalodzianina.pl
 • Telefon: + 48 722 006 728

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Łódzkiej Organizacji Turystycznej
 • Adres: ul. Piotrkowska 28, 90-269 Łódź
 • E-mail: biuro@lodz.travel
 • Telefon: +48 722 006 763

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Obsługi Karty Łodzianina
adres: ul. Piotrkowska 87

Dojazd
Do Centrum Obsługi Karty Łodzianina dojechać można tramwajami linii 2, 3A, 3B, 6,7,11A, 11B (przystanek Kościuszki-Struga) oraz autobusami linii 57, 80, 83.

Otoczenie i wejście do budynku
Centrum Obsługi Karty Łodzianina jest oznakowane plakatami znajdującymi się w przeszklonych witrynach. Jest tylko jedno wejście do budynku, znajduje się od strony ulicy Piotrkowskiej, drzwi otwierają się do wewnątrz. Do wejścia prowadzą dwa schodki. Centrum Obsługi Karty Łodzianina znajduje się na parterze.
Brak parkingu samochodowego w najbliższej okolicy budynku. Brak miejsc postojowych dla rowerów w najbliższym sąsiedztwie budynku. Miejsca parkingowe można znaleźć przy okolicznych ulicach, w okolicy znajdują się też parkingi strzeżone.

Toalety
Toaleta tylko dla pracowników, brak toalety dla klientów.

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością ruchową
Przy wejściu do budynku znajduje się dzwonek dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Obsługa posiada rozkładaną rampę dla wózków. Pracownik może pomóc osobie dostać się do środka lub obsłużyć ją na zewnątrz budynku.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
Po wcześniejszym zgłoszeniu, Łódzka Organizacja Turystyczna jest w stanie zorganizować usługi tłumacza migowego. Zaoferowana zostanie także pomoc w poruszaniu się po obiekcie osobom niedowidzącym.

Wejście z psem przewodnikiem
Dozwolone.

Udogodnienia dla osób starszych
W punkcie znajduje się poczekalnia z krzesłami, stolikiem i wieszakiem na odzienie wierzchnie.

Gastronomia
W budynku nie jest prowadzona działalność gastronomiczna.

Punkt obsługi Informacja Turystyczna
Adres: ul. Piotrkowska 28

Dojazd
Do punktu Informacji Turystycznej dojechać można tramwajami linii 2, 3A, 3B, 6,7,11A, 11B (przystanek Zachodnia-Próchnika lub Zachodnia-Więckowskiego) 15, 17 (przystanek Legionów-Zachodnia), autobusami linii 73, 87A, 87B, 96A, 96B, 96C.

Otoczenie i wejście do budynku
Wejście do budynku znajduje się od strony placu przed Domem Towarowym "Magda". Do wejścia prowadzi jeden schodek. Drzwi otwierane na zewnątrz. Na ścianie budynku od strony ulicy Piotrkowskiej wisi niebieski szyld z czarną literką "i".
Brak parkingu samochodowego w najbliższej okolicy budynku. Brak miejsc postojowych dla rowerów w najbliższym sąsiedztwie budynku. Miejsca parkingowe można znaleźć przy okolicznych ulicach, w okolicy znajdują się też parkingi strzeżone.

Toalety
Toaleta tylko dla pracowników, brak toalety dla klientów.

Punkt Obsługi Manufaktura
Adres: ul. Drewnowska 58

Dojazd
Manufaktura znajduje się w centrum Łodzi nieopodal rynku Staromiejskiego, pomiędzy ulicami Zachodnią, Ogrodową, Drewnowską i Karskiego. Można do nas przyjechać również tramwajem lub autobusem, bo Manufaktura jest doskonale skomunikowana ze wszystkimi dzielnicami miasta. Przystanek Zachodnia-Manufaktura – tramwaje 2, 3A, 3B, 5 i 6 tymczasowo, 11A i 11B oraz autobusy nocne N1A, N1B, N2, N5A i N5B Przystanek Drewnowska-Piwna – autobus 78, ale tylko w kierunku Dw. Żabieniec, droga powrotna ul. Lutomierską.

Otoczenie i wejście do budynku
Na wszystkich, którzy podróżują własnym samochodem czeka duży parking na 3,5 tysiąca samochodów.
Ze względu na wewnętrzny układ dróg do poszczególnych wejść do Manufaktury łatwo dojechać taksówką. Znajdują się tu również trzy postoje dla gości, którzy zdecydują się na ten środek transportu.
W Manufakturze dostępnych jest również ponad 200 miejsc parkingowych dla rowerów, w tym 80 miejsc na strzeżonym parkingu rowerowym otwartym w sezonie wiosna-jesień.

Toalety
Manufaktura posiada toalety dostępne dla klientów, w tym 3 pokoje rodzinne, gdzie można wygodnie nakarmić i przewinąć dziecko, a także podgrzać mu jedzenie.

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością ruchową
Manufaktura posiada wyznaczone miejsca parkingowe blisko każdego z wejść do budynku. Ogólnodostępne są również windy i chodniki ruchome. W Punkcie Informacji można wypożyczyć wózek dla osób niepełnosprawnych.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
Pracownicy Punktu Informacji zaoferują swoją pomoc osobom z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu. Manufaktura nie dysponuje tłumaczem Polskiego Języka Migowego.

Wejście z psem przewodnikiem
Do Manufaktury można wchodzić ze wszystkimi psami. Swobodne poruszanie się z psem po Manufakturze dotyczy tzw. części wspólnych galerii handlowej i większości sklepów, które będą miały specjalne naklejki z informacją „Tutaj można wejść z psem”. Oczywiście zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i pożycia społecznego: czworonogi muszą być na smyczy i w kagańcach. W Punkcie Informacji Manufaktury możesz pobrać specjalne woreczki na psie nieczystości.

Udogodnienia dla osób starszych
W Manufakturze, na każdym piętrze oraz na rynku, znajdują się strefy wypoczynku z wygodnymi siedziskami. Szatnia, gdzie można zostawić okrycia wierzchnie lub bagaż znajduje się na parterze, przy wejściu do Leroy Merlin.

Gastronomia
W Manufakturze dostępnych jest kilkadziesiąt kawiarni i restauracji dla odwiedzających.

Punk Obsługi Biblioteka Filia nr 13
Adres: ul. Rojna 39

Dojazd
Autobusy: 78, 83, 84AB, 96C,
Parkingi w pobliżu: Parking ogólnodostępny

Otoczenie i wejście do budynku
Biblioteka znajduje się na parterze w budynku przyłączonym do wieżowca mieszkalnego
Drzwi wejściowe z chodnika
Wejście znajduje się 3 stopnie wyżej

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością ruchową
Pochylnia dla osób z niepełnosprawnościami.
Łazienka dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
Możliwe wejście z psem przewodnikiem
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Punk Obsługi Biblioteka Filia nr 14
Adres: ul. Powstańców Wielkopolskich 3

Dojazd
Linie tramwajowe: 8, 13
Autobusy: 57, 65AB, 73, 78, 83, 97AB, 99

Otoczenie i wejście do budynku
Biblioteka znajduje się w budynku wolnostojącym.
Budynek parterowy. Wejście bezpośrednio z ulicy.

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością ruchową
Biblioteka przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami
Łazienka dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
Dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
Możliwe wejście z psem przewodnikiem
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Punk Obsługi Biblioteka Filia nr 26
Adres: ul. Kostki Napierskiego 4

Dojazd
Linie tramwajowe: 10AB, 12, 14, 18
Autobusy: 99

Otoczenie i wejście do budynku
Biblioteka mieści się na parterze wieżowca mieszkalnego. Drzwi wejściowe wprost z chodnika .Parking ogólnodostępny.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
Możliwy wstęp z psem. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Punk Obsługi Biblioteka Filia 13
Adres: ul. Motylowa 13

Dojazd
Linie tramwajowe: 1, 11AB
Parking ogólnodostępny

Otoczenie i wejście do budynku
Biblioteka mieści się na parterze w bloku mieszkalnym.
Drzwi wejściowe wprost z chodnika, wejście znajduje się 6 stopni wyżej.
Brak pochylni dla osób z niepełnosprawnościami.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
Możliwy wstęp z psem. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Punk Obsługi Biblioteka Filia nr 52
Adres: ul. Ketlinga 21

Dojazd
Linie tramwajowe: 9, 10B
Autobusy: 72AB, 80, 96C

Otoczenie i wejście do budynku
Biblioteka znajduje się na parterze, w podwórzu bloku mieszkalnego.
Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
Możliwy wstęp z psem.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Punk Obsługi Biblioteka Filia nr 57
Adres: ul. Bartoka 27

Dojazd
Linie tramwajowe: 7, 8, 9, 10AB, 13
Autobusy:64B, 75AB, 80, 82AB

Otoczenie i wejście do budynku
Biblioteka znajduje się na wysokim parterze budynku mieszkalnego.
Wejście do biblioteki niezależne od klatek schodowych, po schodach.
Brak windy i pochylni.
Miejsca parkingowe ogólnodostępne wokół bloku mieszkalnego.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
Możliwy wstęp z psem.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Punk Obsługi Biblioteka Filia nr 63
Adres: ul. Tuwima 46

Dojazd
Linie tramwajowe: 1,5, 18, 9, 12, 13
Autobusy:77, 80, 83

Otoczenie i wejście do budynku
Biblioteka jest częścią kompleksu EC1 – Miasto Kultury.
Wejście do biblioteki na parterze od strony podwórza kamienicy przy ul. Tuwima 46

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością ruchową
Biblioteka przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami – winda, poszerzone drzwi, oddzielne wejście bez barier architektonicznych, toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Biblioteka mieści się na dwóch piętrach.
Miejsce parkingowe ogólnodostępne.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
Możliwy wstęp z psem.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Punk Obsługi Biblioteka Filia nr 66
Adres: ul. Natalii 4

Dojazd
Linie tramwajowe: 3B, 5, 11A, 15
Autobusy: 63

Otoczenie i wejście do budynku
Biblioteka znajduje się na parterze w budynku mieszkalnym.
Wejście do biblioteki oddzielne znajduje się na wysokim parterze.

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością ruchową
Biblioteka przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami – podjazd dla wózków przy wejściu, toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
Miejsca parkingowe i wyznaczone miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami ogólnodostępne.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
Możliwy wstęp z psem.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Punk Obsługi Biblioteka Filia nr 71
adres: ul. Cieszkowskiego 11A

Dojazd
Linie tramwajowe: 15, 17
Autobusy: 50AB, 55, 63, 69AB, 70, 71AB, 92A
Miejsca postojowe przy ulicy.

Otoczenie i wejście do budynku
Biblioteka znajduje się na parterze w budynku mieszkalnym.
Wejście do biblioteki oddzielne znajduje się na wysokim parterze.

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością ruchową
Biblioteka przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami – podjazd dla wózków przy wejściu, toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
Możliwy wstęp z psem.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Karta Łodzianina udostępnia następujące aplikacje mobile: