x
Image


Jak założyć konto i uzyskać Kartę Łodzianina?

Aby zacząć korzystać z Karty Łodzianina, wystarczy złożyć wniosek. Zrobisz to bez problemu przez Internet lub osobiście w punkcie obsługi.

 
 1. Jakie warunki musi spełnić osoba ubiegająca się o Kartę Łodzianina?
 2. Jakie dokumenty należy złożyć razem z wnioskiem?
 3. Jak zarejestrować się przez Internet i złożyć wniosek on-line?
 4. Jak złożyć wniosek w punkcie obsługi?
 5. Jak złożyć wniosek w Bibliotece Miejskiej?
 6. Jaki jest termin ważności Karty Łodzianina? Ile ona kosztuje?
 7. Jak zacząć korzystać z Karty Łodzianina?
 8. Jak uzyskać zwrot pieniędzy lub usunąć konto?
  

Jakie warunki musi spełnić osoba ubiegająca się o Kartę Łodzianina?

Przede wszystkim wymagana jest pełnoletność. Konto w systemie może założyć jedynie osoba dorosła. Jeśli mieszkasz w Łodzi, niezależnie od tego, czy jest to twoje miejsce urodzenia, czy w naszym mieście jesteś od niedawna, sprawdź, czy spełniasz któreś z poniższych kryteriów.

Aby móc ubiegać się o Kartę Łodzianina wystarczy, że:

 • Rozliczasz w Łodzi podatek dochodowy od osób fizycznych (podatek dotyczy też emerytów i rencistów);
 • Jesteś studentem łódzkiej uczelni wyższej;
 • Jesteś doktorantem łódzkiej uczelni wyższej;
 • Jesteś zarejestrowany(a) jako osoba bezrobotna w Łódzkim Urzędzie Pracy;
 • Jesteś pełnoletnim uczniem łódzkiego liceum, technikum bądź łódzkiej szkoły zawodowej;
 • Jesteś opiekunem osoby z niepełnosprawnościami;
 • jesteś osobą z niepełnosprawnościami i pobierasz zasiłek z tytułu niezdolności do pracy;
 • prowadzisz gospodarstwo rolne na terenie Łodzi.

Z Karty Łodzianina korzystać mogą również dzieci osób spełniających jeden z powyższych warunków. Dzieci rejestruje rodzic lub opiekun prawny na podstawie swoich dokumentów. Oznacza to, że osoba dorosła musi złożyć wniosek dla siebie i dla dziecka, żeby wniosek dziecka mógł zostać rozpatrzony. Wniosek złożony tylko dla dziecka nie zostanie rozpatrzony. 
 

Jakie dokumenty należy złożyć razem z wnioskiem?

Aby móc korzystać z Karty Łodzianina, wystarczy że przedstawisz jeden z poniższych dokumentów.

Osoby dorosłe okazują:

• pierwszą stronę rozliczonego w Łodzi PIT 11, PIT 11A, PIT-R,  PIT 16A, PIT 19A, PIT 28, PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38 lub NIP-7 za rok 2022 z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym. W przypadku osób rozliczających się przez Internet wystarczy Urzędowe Potwierdzenie Odbioru.
Akceptujemy też: potwierdzenie nadania listu z pieczątką pocztową oraz potwierdzenie zwrotu podatku z łódzkiego Urzędu Skarbowego;

• emeryci i renciści przedstawiają pierwszą stronę rozliczonego w Łodzi PIT 40A lub PIT OP za rok 2022 LUB legitymację emeryta-rencisty wydaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Łodzi (obie strony);
• zaświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej nie dłużej niż przez rok od daty złożenia wniosku, wydane przez Powiatowy Urząd Pracy właściwy dla Miasta Łodzi.

Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami okazują:

• aktualną decyzję o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnościami, wydane przez Prezydenta Miasta Łodzi.

Osoby z niepełnosprawnościami okazują:

• aktualne zaświadczenie o przyznaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy.

Osoby prowadzące gospodarstwo rolne okazują:

• aktualną decyzję ustalającą podatek rolny wydaną przez Urząd Miasta Łodzi.

Właściciele nieruchomości znajdującej się w Łodzi okazują:

• decyzję o ustaleniu wysokości podatku od nieruchomości wydaną w roku złożenia wniosku o Kartę Łodzianina

Studenci Łódzkich Uczelni Wyższych okazują:

• aktualną legitymację studencką (z naklejką ELS) łódzkiej uczelni wyższej lub zaświadczenie o byciu studentem z dziekanatu (dwie strony).

Doktoranci Łódzkich Uczelni Wyższych  okazują:

• aktualną legitymację doktorancką (z naklejką ELS) łódzkiej uczelni wyższej lub zaświadczenie o byciu doktorantem z dziekanatu (dwie strony).

Uczniowie liceów, techników i szkół zawodowych, którzy ukończyli 18. rok życia przed zakończeniem nauki* okazują:

• aktualną legitymację szkolną lub zaświadczenie z łódzkiej szkoły potwierdzające status ucznia.
* Nie dotyczy uczniów policealnych szkół dla dorosłych oraz liceów/techników itd. dla dorosłych.

Osoby zatrudnione na staż okazują: 
• Formularz ZAP-3 z widocznym potwierdzeniem jego wpływu do Urzędu Skarbowego w Łodzi wraz z pierwszą stroną umowy o odbywanie stażu.

Ponadto:

• Osoby, które zamieszkały w Łodzi, bądź rozpoczęły pracę w trakcie roku rozliczeniowego, mogą ubiegać się o wydanie Karty Łodzianina na podstawie formularza ZAP-3, z widocznym potwierdzeniem jego wpływu do Urzędu Skarbowego w Łodzi wraz z pierwszą stroną umowy o pracę/ umowy zlecenie.

• Osoby, które założyły działalność gospodarczą w Łodzi w 2023 roku, mogą zweryfikować swoje uprawnienia na podstawie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, w którym wskazany jest Naczelnik łódzkiego oddziału Urzędu Skarbowego.

• Osoby przebywające na bezpłatnym urlopie wychowawczym mogą zweryfikować swoje uprawnienia na podstawie zaświadczenia od pracodawcy potwierdzającego zatrudnienie i przebywanie na urlopie wychowawczym.

• Osoby współpracujące w przedsiębiorstwie należącym do członka rodziny mogą zweryfikować swoje uprawnienia na podstawie dokumentu potwierdzającego płacenie składek ZUS za osobę współpracującą.

Akceptujemy również dokumenty elektroniczne, takie jak mLegitymacja.
Obsługa ma prawo poprosić o okazanie dowodu potwierdzającego tożsamość.

Niezależnie od tego, czy składasz wniosek w wersji papierowej, czy on-line, do rejestracji każdej osoby dorosłej będzie konieczny indywidualny adres e-mail lub numer telefonu. Na podany adres e-mail lub numer telefonu zostaną przesłane dane potrzebne do logowania do konta na stronie www.kartalodzianina.pl i w aplikacji mobilnej.
 

Jak zarejestrować się przez Internet i złożyć wniosek on-line?

Jest to zdecydowanie najprostsza i najszybsza forma złożenia wniosku. Wszystkie kroki przejdziesz bez wychodzenia z domu i drukowania dokumentów.
 
 1. W górnym menu strony znajduje się przycisk „załóż konto”.
 2. Zaznacz "tak" przy wybranym kryterium dostępu.
 3. Wybierz, dla ilu osób chcesz założyć konto.
 4. Wypełnij formularz.
 5. W zakładce "Karty i Pakiety" złóż wniosek o Pakiet Mieszkańca. Możesz zdecydować, czy chcesz wykupić Pakiet Mieszkańca 2023 i mieć Kartę aktywną rok, czy od razu wykupić też Pakiet Mieszkańca 2024 i mieć Kartę aktywną przez dwa lata. 
 6. Jeśli zakładasz konto rodzinne, złóż wniosek o Pakiet Mieszkańca dla każdego członka rodziny, również dla dzieci.
 7. Opłać wnioski w zakładce "Koszyk".
 8. Jeśli masz plastikową Kartę, możesz dodać ją samodzielnie do konta, składając wniosek "Samodzielnie dodaj Kartę". Jedna Karta może być przypisana do jednej osoby.
 9. Po złożeniu wniosku poczekaj na akceptację - dostaniesz informację na adres e-mail.
 10. Po akceptacji wniosku możesz korzystać ze zniżek na podstawie aplikacji na telefon Karta Łodzianina.
 11. Możesz też odebrać plastikową Kartę w wybranym punkcie obsługi.

Pamiętaj, żeby załączone do wniosku pliki były czytelne. Nieczytelne załączniki mogą być przyczyną odrzucenia wniosku.

Pamiętaj również o tym, żeby złożyć wniosek i opłacić Pakiet Mieszkańca dla wszystkich członków rodziny, również dla dzieci.

Każdy dorosły członek rodziny, w którego imieniu składasz wniosek, musi być osobą uprawnioną do korzystania z Karty Łodzianina, a do wniosku muszą zostać załączone potwierdzające to dokumenty.


Weryfikacja wniosków składanych elektronicznie może potrwać do 10 dni roboczych.

Dokumenty, które do nas przesyłasz, potrzebne są jedynie do weryfikacji uprawnień i nie są przez nas przechowywane.

Jak złożyć wniosek w punkcie obsługi?

Wniosek o Pakiet Mieszkańca możesz złożyć w formie papierowej w jednym z punktów obsługi:
 
 • Centrum Obsługi Karty Łodzianina, przy ul. Piotrkowskiej 87 (obok pomnika Misia Uszatka)
 • Informacja Turystyczna, przy ul. Piotrkowskiej 28 NIECZYNNE DO ODWOŁANIA
 • Centrum Handlowe Manufaktura (punkt informacji na parterze przy głównym wejściu)
 • Centrum Handlowe Port Łódź (punkt informacji przy Ikei)
 • Kasa BOK w Orientarium ZOO Łódź
Na miejscu dostaniesz papierową wersję wniosku do wypełnienia. Pamiętaj, żeby zabrać ze sobą dokumenty niezbędne do weryfikacji. Jeśli masz już plastikową  Kartę Łodzianina, zabierz ją ze sobą – obsługa doda ją do Twojego konta.

Jeśli zamierzasz złożyć wniosek w imieniu innej osoby dorosłej, musisz mieć na to jej zgodę. Poświadczysz to odznaczając odpowiedni punkt na papierowym wniosku. Dodatkowo osoba, w której imieniu składasz wniosek, również musi być uprawniona do posiadania Karty Łodzianina. Niezbędny będzie potwierdzający to dokument.

Jeśli zamierzasz złożyć wniosek w imieniu osoby, z którą nie mieszkasz pod jednym adresem, poza wymaganym dokumentem, musisz mieć też pisemnie upoważnienie od tej osoby. 

W punktach obsługi zapłacisz za Kartę jedynie gotówką. 
 

Jak złożyć wniosek w Bibliotece Miejskiej?

Możesz założyć konto w systemie i złożyć wniosek o Kartę Łodzianina w wybranych bibliotekach:

Bałuty:
 • Biblioteka Rozgrywka, ul. Powstańców Wielkopolskich 3
 • Filia nr 13, ul. Rojna 39
 • Filia nr 15, ul. Boya-Żeleńskiego 15
 • Filia nr 12, ul. Zachodnia 12
 • Filia nr 2, ul. Łagiewnicka 118
Radogoszcz:
 • Filia nr 16, ul. Motylowa 13
Śródmieście:
 • Biblioteka Tuvim, ul. Tuwima 46
 • Filia nr 47, ul. Brzeźna 10
Polesie:
 • Filia nr 26, ul. Kostki Napierskiego 4
 • Filia nr 35, ul. Wróblewskiego 67
Widzew:
 • Filia nr 52, ul. Ketlinga 21
 • Filia nr 57, ul. Bartoka 27
 • Filia nr 55, ul. Wilcza 7
 • Filia nr 58, ul. Zakładowa 50
Górna:
 • Biblioteka Inspiracja, ul. Natalii 4
 • Biblioteka Zagadka, ul. Cieszkowskiego 11a
 • Filia nr 65, ul. Przybyszewskiego 46/48
 • Filia nr 64, ul. Zaolziańska 49
W bibliotekach wnioski można składać jedynie poprzez rejestrację na stronie www.kartalodzianina.pl na udostępnionych tam komputerach. Dokumenty potrzebne do weryfikacji wystarczy okazać obsłudze – nie trzeba wgrywać skanów ani przesyłać fotografii.

Każdy dorosły członek rodziny, w którego imieniu składasz wniosek, musi być osobą uprawnioną do korzystania z Karty Łodzianina, a do wniosku muszą zostać załączone potwierdzające to dokumenty.

Jeśli zamierzasz złożyć wniosek w imieniu osoby, z którą nie mieszkasz pod jednym adresem, poza wymaganym dokumentem, musisz mieć też pisemnie upoważnienie od tej osoby. 

We wszystkich bibliotekach za Kartę Łodzianina zapłacisz jedynie gotówką. Karta będzie od razu gotowa do użytku.
Jeśli masz już plastikową  Kartę Łodzianina, zabierz ją ze sobą – obsługa doda ją do Twojego konta.
 

Jaki jest termin ważności Karty Łodzianina? Ile ona kosztuje?

Pakiet Mieszkańca jest ważny od daty zakupu do 31 maja następnego roku. Po upływie terminu ważności, aby móc dalej korzystać z Karty, należy ponownie złożyć wniosek i przedstawić niezbędne dokumenty.
Za aktywację Karty Łodzianina zapłacisz 1 zł brutto.

Jeśli zdecydujesz się na zakup dwóch pakietów tj. Pakiet Mieszkańca 2023 i Pakiet Mieszkańca 2024, Twoja Karta będzie aktywna do 31.05.2025. Za oba Pakiety zapłacisz łącznie 2 zł brutto od osoby. 

Plastikowa Karta nie ma terminu ważności, można używać jej cały czas, nie trzeba wymieniać jej co roku.
 

Jak zacząć korzystać z Karty Łodzianina?

Po pozytywnej weryfikacji wniosku otrzymasz dostęp do aplikacji mobilnej i – jeśli chcesz – własny egzemplarz Karty Łodzianina.

Aplikację mobilną pobierzesz za darmo ze Sklepu Google Play, App Gallery lub AppStore. Dane potrzebne do zalogowania do aplikacji są takie same jak do logowania do konta na stronie www.kartalodzianina.pl.

Plastikowe Karty można odebrać za darmo w wybranym punkcie obsługi.

Zarówno aplikacja w Twoim telefonie, jak i plastikowa Karta, posiadają indywidualny kod kreskowy i kod QR. Kod wystarczy okazać przy kasie przed skorzystaniem z oferty Partnera. Plastikowa Karta lub aplikacja są niezbędne do korzystania ze zniżek. Bez nich, nawet jeśli Twój wniosek został zaakceptowany, nie będą przysługiwać Ci rabaty. 

Pamiętaj, aby korzystać ze zniżek, Kartę musisz okazać przy każdej wizycie u Partnera, nie tylko za pierwszym razem.
 

Jak uzyskać zwrot pieniędzy lub usunąć konto?

Jeśli twój wniosek o Pakiet Mieszkańca został odrzucony, zwrócimy Ci 1 zł. Aby otrzymać zwrot pieniędzy, zaloguj się na swoje konto na stronie www.kartalodzianina.pl i z menu po lewej wybierz "zgłoszenia", następnie "utwórz nowe". Wypełnij krótki formularz i wyślij go do nas. Pieniądze zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano przelewu w ciągu 14 dni roboczych.

Pamiętaj, że zawsze możesz poprawić wniosek i przesłać inny dokument. Obok odrzuconego wniosku znajduje się przycisk "popraw wniosek". Przesłanie nowych dokumentów do weryfikacji nie podlega opłacie.

Jeśli chcesz usunąć swoje konto, napisz na informacja@kartalodzianina.pl lub wycofaj zgodę na