MPK Łódź

ul. Tramwajowa 6
Czerwona oznacza Twoją lokalizację. Kliknij prawym przyciskiem na mapie, aby ją zmienić.

Nawiguj z Google


MPK Łódź


Opis

Migawki, oraz inne okresowe bilety MPK, można kupić ze zniżką we wszystkich biletomatach i punktach sprzedaży biletów. Wystarczy mieć aktywną Kartę Łodzianina. Nie trzeba okazywać jej przy zakupie ani przy kontroli biletów.
 

 

CENY BILETÓW OKRESOWYCH Z KARTĄ ŁODZIANINA


Bilet 30-dniowy na wszystkie linie imienny z Kartą Łodzianina (STREFA 1) 
normalny 126,00 zł
ulgowy   63,00 zł

Bilet 30-dniowy na wszystkie linie imienny z Kartą Łodzianina (STREFA 2)    
normalny 84,00 zł
ulgowy 42,00 zł

Bilet 30-dniowy na wszystkie linie imienny z Kartą Łodzianina (STREFA 1+2)   
normalny 152,00 zł
ulgowy 76,00 zł

Bilet 90-dniowy na wszystkie linie imienny z Kartą Łodzianina (STREFA 1)  
normalny 312,00 zł
ulgowy 156,00 zł

Bilet 90-dniowy na wszystkie linie imienny z Kartą Łodzianina (STREFA 1+2)    
normalny 376,00 zł
ulgowy 188,00 zł

Bilet 12-miesięczny na wszystkie linie imienny z Kartą Łodzianina (STREFA 1)    
normalny 1008,00 zł
ulgowy 504,00 zł

Bilet 12-miesięczny na wszystkie linie imienny z Kartą Łodzianina (STREFA 1+2)    
normalny 1210,00 zł
ulgowy 605,00 zł

BILETY DOSTĘPNE TYLKO Z KARTĄ ŁODZIANINA
 
30-dniowy bilet juniora* na wszystkie linie imienny z Kartą Łodzianina  (STREFA 1)    
13,00 zł
30-dniowy bilet juniora na wszystkie linie imienny z Kartą Łodzianina (STREFA 1+2)    
20,00 zł

12-miesięczny bilet juniora na wszystkie linie imienny z Kartą Łodzianina (STREFA 1)    
130,00 zł
12-miesięczny bilet juniora na wszystkie linie imienny  z Kartą Łodzianina (STREFA 1+2)    
196,00 zł

30-dniowy bilet seniora** na wszystkie linie imienny z Kartą Łodzianina (STREFA 1) 
34,00 zł
30-dniowy bilet seniora na wszystkie linie imienny z Kartą Łodzianina (STREFA 1+2)    
46,00 zł

12-miesięczny bilet seniora na wszystkie linie imienny z Kartą Łodzianina (STREFA 1)    
326,00 zł
12-miesięczny bilet seniora na wszystkie linie imienny z Kartą Łodzianina (STREFA 1+2)    
456,00 zł

*Ważny dla dziecka od 4 roku życia do momentu rozpoczęcia nauki w szkole oraz dla dziecka uczęszczającego do szkoły podstawowej, nie dłużej niż do 18 roku życia.
**Ważny dla osoby, która ukończyła 65 rok życia. Po ukończeniu 70 lat przejazdy są bezpłatne.

WSPÓLNE BILETY ŁÓDZKO-PABIANICKIE Z KARTĄ ŁODZIANINA LUB KARTĄ PABIANICZANINA

Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki 30-dniowy bilet sieciowy imienny z Kartą Łodzianina
normalny 187,20 zł
ulgowy 93,60 zł

Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki 90-dniowy bilet sieciowy imienny z Kartą Łodzianina
normalny 492,00 zł
ulgowy 246,00 zł

WSPÓLNE BILETY ŁÓDZKO-ZGIERSKIE Z KARTĄ ŁODZIANINA


Wspólny Bilet Łódzko-Zgierski 30-dniowy bilet sieciowy imienny z Kartą Łodzianina
normalny 202,00 zł
ulgowy 101,00 zł

Wspólny Bilet Łódzko-Zgierski – 90-dniowy bilet sieciowy imienny z Kartą Łodzianina
normalny 501,00 zł
ulgowy 250,50 zł

Regulamin i warunki

Aby korzystać ze zniżek na bilety okresowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego należy mieć aktywną Kartę Łodzianina – to znaczy – posiadać aktywny Pakiet Mieszkańca. Instrukcje dotyczące tego, jak złożyć wniosek dostępne są tutaj.

Cudzoziemcy, którzy chcą korzystać z tańszej Migawki, muszą mieć nadany przez Urząd numer PESEL. Instrukcje jak uzyskać PESEL dostępne są tutaj.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Spółka z o.o. jest przewoźnikiem świadczącym usługi przewozowe w komunikacji zbiorowej w granicach administracyjnych Miasta Łodzi. Usługi przewozowe wykonywane są na zamówienie Urzędu Miasta Łodzi na miejskich liniach tramwajowych i autobusowych. Sposób i zakres realizacji zamówienia określony jest w umowie, zawartej pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym – Łódź Spółka z o.o. a Urzędem Miasta Łodzi.