MPK Łódź

ul. Tramwajowa 6, Łódź
Czerwona oznacza Twoją lokalizację. Kliknij prawym przyciskiem na mapie, aby ją zmienić.

MPK Łódź


Nawiguj z Google


Opis

Migawki, oraz inne okresowe bilety MPK, można kupić ze zniżką we wszystkich biletomatach i punktach sprzedaży biletów. Wystarczy mieć aktywną Kartę Łodzianina. Nie trzeba okazywać jej przy zakupie ani przy kontroli biletów.

Uwaga! Pamiętaj, że bilety MPK kupione przez Kartę Łodzianina są dostępne do kontroli tylko w Aplikacji Karta Łodzianina. Jeśli chcesz mieć bilet na plastikowej Migawce, kup go za pośrednictwem MPK

 

CENY BILETÓW OKRESOWYCH Z KARTĄ ŁODZIANINA


Bilet 30-dniowy na wszystkie linie imienny z Kartą Łodzianina (STREFA 1) 
normalny 140,00 zł
ulgowy   70,00 zł

Bilet 30-dniowy na wszystkie linie imienny z Kartą Łodzianina (STREFA 2)    
normalny 94,00 zł
ulgowy 47,00 zł

Bilet 30-dniowy na wszystkie linie imienny z Kartą Łodzianina (STREFA 1+2)   
normalny 168,00 zł
ulgowy 84,00 zł

Bilet 90-dniowy na wszystkie linie imienny z Kartą Łodzianina (STREFA 1)  
normalny 344,00 zł
ulgowy 172,00 zł

Bilet 90-dniowy na wszystkie linie imienny z Kartą Łodzianina (STREFA 1+2)    
normalny 414,00 zł
ulgowy 207,00 zł

Bilet 12-miesięczny na wszystkie linie imienny z Kartą Łodzianina (STREFA 1)    
normalny 1110,00 zł
ulgowy 555,00 zł

Bilet 12-miesięczny na wszystkie linie imienny z Kartą Łodzianina (STREFA 1+2)    
normalny 1332,00 zł
ulgowy 666,00 zł

BILETY DOSTĘPNE TYLKO Z KARTĄ ŁODZIANINA
 
30-dniowy bilet juniora* na wszystkie linie imienny z Kartą Łodzianina  (STREFA 1)    
15,00 zł
30-dniowy bilet juniora na wszystkie linie imienny z Kartą Łodzianina (STREFA 1+2)    
22,00 zł

12-miesięczny bilet juniora na wszystkie linie imienny z Kartą Łodzianina (STREFA 1)    
144,00 zł
12-miesięczny bilet juniora na wszystkie linie imienny  z Kartą Łodzianina (STREFA 1+2)    
216,00 zł

30-dniowy bilet seniora** na wszystkie linie imienny z Kartą Łodzianina (STREFA 1) 
38,00 zł
30-dniowy bilet seniora na wszystkie linie imienny z Kartą Łodzianina (STREFA 1+2)    
51,00 zł

12-miesięczny bilet seniora na wszystkie linie imienny z Kartą Łodzianina (STREFA 1)    
360,00 zł
12-miesięczny bilet seniora na wszystkie linie imienny z Kartą Łodzianina (STREFA 1+2)    
502,00 zł

*Ważny dla dziecka od 4 roku życia do momentu rozpoczęcia nauki w szkole oraz dla dziecka uczęszczającego do szkoły podstawowej, nie dłużej niż do 18 roku życia.
**Ważny dla osoby, która ukończyła 65 rok życia. Po ukończeniu 70 lat przejazdy są bezpłatne.
 
WSPÓLNE BILETY ŁÓDZKO-PABIANICKIE Z KARTĄ ŁODZIANINA LUB KARTĄ PABIANICZANINA

Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki 30-dniowy bilet sieciowy imienny z Kartą Łodzianina 
normalny 206,00 zł
ulgowy 103,00 zł

Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki 90-dniowy bilet sieciowy imienny z Kartą Łodzianina
normalny 540,00 zł
ulgowy 270,00 zł
 
WSPÓLNE BILETY ŁÓDZKO-ZGIERSKIE Z KARTĄ ŁODZIANINA

Wspólny Bilet Łódzko-Zgierski 30-dniowy bilet sieciowy imienny z Kartą Łodzianina
normalny 216,00 zł
ulgowy 108,00 zł

Wspólny Bilet Łódzko-Zgierski – 90-dniowy bilet sieciowy imienny z Kartą Łodzianina 
normalny 535,00 zł
ulgowy 267,50 zł
 

Regulamin i warunki

Aby korzystać ze zniżek na bilety okresowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego należy mieć aktywną Kartę Łodzianina – to znaczy – posiadać aktywny Pakiet Mieszkańca. Instrukcje dotyczące tego, jak złożyć wniosek dostępne są tutaj.

Cudzoziemcy, którzy chcą korzystać z tańszej Migawki, muszą mieć nadany przez Urząd numer PESEL. Instrukcje jak uzyskać PESEL dostępne są tutaj.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Spółka z o.o. jest przewoźnikiem świadczącym usługi przewozowe w komunikacji zbiorowej w granicach administracyjnych Miasta Łodzi. Usługi przewozowe wykonywane są na zamówienie Urzędu Miasta Łodzi na miejskich liniach tramwajowych i autobusowych. Sposób i zakres realizacji zamówienia określony jest w umowie, zawartej pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym – Łódź Spółka z o.o. a Urzędem Miasta Łodzi.