W projekcie uczestniczy już ponad 100 łódzkich
firm i instytucji, a ta liczba wciąż rośnie!

Każdy z partnerów przygotował specjalne oferty dla mieszkańców Łodzi. Oznacza to, że wszyscy posiadacze Karty Łodzianina będą mieć dostęp do tańszych usług z praktycznie każdego sektora rynku.

Poznaj lokalne firmy, wspieraj łódzkich przedsiębiorców i oszczędzaj pieniądze z Kartą Łodzianina.

Zobacz wszystkie oferty

Dla kogo Karta Łodzianina?

Żeby móc korzystać z Karty Łodzianina należy być osobą pełnoletnią
oraz spełnić przynajmniej jeden z poniższych warunków:

Rozliczać podatek dochodowy

od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Łodzi.

Więcej

Być studentem łódzkiej uczelni wyższej

i nie mieć ukończonego 26. roku życia.

Więcej

Być zarejestrowanym jako osoba bezrobotna

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi.

Więcej

Do korzystania z Karty Łodzianina uprawnione są również nieletnie dzieci osób, które spełniają jeden z powyższych warunków, dzieci przebywające w łódzkich ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych oraz uczniowie techników, liceów i szkół zawodowych po ukończeniu 18. roku życia na czas trwania nauki*.
* Nie dotyczy uczniów policealnych szkół dla dorosłych.