Pakiet Mieszkańca

Informacje


Podstawowy Pakiet, którego zakupienie jest niezbędne do korzystania z Karty Łodzianina. Pakiet Mieszkańca jest więc zbiorem wszystkich podstawowych zniżek, z których mogą korzystać Łodzianie, a Karta Łodzianina jest nośnikiem umożliwiającym skorzystanie z nich. To uprawnienia do Pakietu Mieszkańca należy potwierdzić, przedstawiając jeden z dokumentów niezbędnych do weryfikacji.