Image

Nowe dokumenty weryfikacyjne w Karcie Łodzianina

 Od 10 października zmienią się niektóre dokumenty potrzebne do wyrobienia Karty Łodzianina, z tego powodu zostanie również zaktualizowany regulamin. Poniżej przedstawimy listę zawierającą wszystkie poprawki.  


Nowe dokumenty: 

- Właściciele nieruchomości znajdującej się w Łodzi będą mogli złożyć wniosek na podstawie decyzji ustalającej wysokość podatku od nieruchomości (decyzja musi być wydana w roku złożenia wniosku).
- Osoby współpracujące w firmie należącej do członka rodziny będą mogły zweryfikować się na podstawie dokumentu potwierdzającego płacenie składek ZUS za osobę współpracującą.
- Poza PIT-em będzie można zweryfikować się na podstawie zwrotu podatku z łódzkiego Urzędu Skarbowego oraz potwierdzenia nadania PIT pocztą (z datą i stemplem pocztowym). 

Zmiany w dotychczasowych dokumentach:

- Zostanie zlikwidowane ograniczenie do 26. roku życia dla osób weryfikujących się na legitymację studencką. Wiek studenta nie będzie miał znaczenia.
- Do formularza ZAP-3 będzie wymagana pierwsza strona umowy o pracę, umowy zlecenie lub umowy o staż. 
- Osoby zarejestrowane jako bezrobotne będą mogły wyrobić Kartę Łodzianina tylko, jeśli są zarejestrowane w urzędzie pracy nie dłużej niż rok. 

Pozostałe dokumenty nie uległy zmianom. 

Zaktualizowany regulamin dostępny jest pod tym linkiem. Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.10.2022. 

Młodzi w Łodzi
W związku z powyższymi zmianami w regulaminie Karty Łodzianina zmianie uległy również kryteria przyznawania Pakietu Młodzi w Łodzi. Od 10.10.2022 pakiet ten przysługuje wyłącznie studentom do 26. roku życia włącznie. Tym samym doktoranci tracą uprawnienia do wnioskowania o ten pakiet. Osoby, które zdążyły aktywować pakiet przed 10.10.2022 nie stracą do niego uprawnień przed 31.05.2023.