• Home
  • Lista aktualności
  • II Łódzki Panel Obywatelski – Zadbaj o zdrowie swoje i swoich bliskich – Twój głos ma znaczenie!
Image

II Łódzki Panel Obywatelski – Zadbaj o zdrowie swoje i swoich bliskich – Twój głos ma znaczenie!

Eksperci z Uniwersytet Łódzkiego zachęcają Łodzian do aktywnego włączenia się w poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: "W jaki sposób zredukować szkodliwą emisję gazów cieplarnianych na terenie Łodzi o 55% do 2030 roku?" oraz wypracowania rozwiązań na rzecz budowania neutralności klimatycznej miasta w ramach II Łódzkiego Panelu Obywatelskiego.


Zostań Panelistą! Zgłoś się już dziś!

W Łodzi po raz drugi realizowany jest Panel Obywatelski, który jest platformą angażowania mieszkańców do dyskusji na tematy ważne i aktualne. Tym razem tematem Panelu są kwestie ochrony powietrza i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. 

Panelist(k)ą może zostać osoba mieszkająca w Łodzi, która ukończyła 15. rok życia. Nie ma obowiązku zameldowania w Łodzi. Dla osób w wieku 15 do 18 lat obowiązuje dodatkowo warunek posiadania wykształcenia podstawowego. 
Aby zostać Panelist(k)ą, należy:
- wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia dostępny na stronie Panelu; lub
- wypełnić formularz dostępny w pdf pod tym linkiem,  bądź przy urnach zlokalizowanych w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Matejki 32), Biurze Aktywności Miejskiej (ul. Tuwima 10) lub na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ (ul. POW 3/5).

Zgłoszenia przyjmowane są do 14.02.2023 r. w godzinach pracy punktów lub do godziny 23:59 dla formularza elektronicznego.

W kolejnym etapie zostanie wylosowana docelowa grupa uczestników Panelu (ok. 67 osób), odwzorowująca strukturę mieszkańców Łodzi pod względem płci, wieku, wykształcenia oraz miejsca zamieszkania w Łodzi. Paneliści/stki podczas 5 sobotnich spotkań (marzec-kwiecień) będą zdobywać wiedzę w tematyce Panelu oraz wypracowywać rozwiązania przy wsparciu Ekspertów, Interesariuszy oraz przedstawicieli UMŁ. Efektem Panelu będzie wypracowana lista rekomendacji przekazana Pani Prezydent Miasta Łodzi do realizacji. 

Za udział w Panelu Paneliści/stki otrzymają wynagrodzenie w kwocie 800 PLN brutto (umowa zlecenie).

Problematyka Panelu obejmować będzie kwestie:
1.    Identyfikacji i oceny zagrożeń wywołanych emisją gazów cieplarnianych w Łodzi.
2.    Innowacyjnych rozwiązań dla redukcji emisji gazów cieplarnianych w Łodzi i poprawy jakości powietrza w mieście w tym m. in.:
        poprawy efektywności energetycznej, racjonalizacji zużycia energii oraz dywersyfikacji źródeł energii (w tym OZE) w mieście i gospodarstwach domowych,
        gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ),
        zrównoważonego użytkowania terenu, roli usług ekosystemów i wykorzystania rozwiązań opartych na przyrodzie (NBS),
        budownictwa i jego modernizacji,
        wykorzystania zróżnicowanych źródeł finansowania ekoinnowacyjnych rozwiązań
w mieście i w gospodarstwach domowych.

Więcej informacji dostępnych jest pod tym linkiem. 

II Łódzki Panel Obywatelski w Łodzi koordynują eksperci z Uniwersytetu Łódzkiego z dwóch Wydziałów: Ekonomiczno-Socjologicznego oraz Biologii i Ochrony Środowiska, są wśród nich biolodzy, socjolodzy i ekonomiści, specjalizujący się w problematyce polityki miejskiej, ekonomii środowiska, wdrażania rozwiązań opartych na przyrodzie, transportu zrównoważonego, ekohydrologii, inwestycji i nieruchomości. 

Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego wraz z ekspertami Uniwersytetu Łódzkiego odpowiada za realizację II Łódzkiego Panelu Obywatelskiego.