Image

Jak założyć konto i uzyskać Kartę Łodzianina?

 


Aby zacząć korzystać z Karty Łodzianina, wystarczy złożyć wniosek.
Zrobisz to bez problemu przez Internet lub osobiście w punkcie obsługi.

1. Jakie warunki muszę spełnić, by dostać Kartę Łodzianina?

Konto w systemie może założyć tylko osoba pełnoletnia. Nie ważne, czy mieszkasz w Łodzi całe życie, czy jesteś w mieście od niedawna – możesz ubiegać się o wydanie Karty Łodzianina. Musisz jedynie spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków:
 • Rozliczasz w Łodzi podatek dochodowy od osób fizycznych (podatek dotyczy też emerytów i rencistów);
 • Jesteś właścicielem nieruchomości znajdującej się w Łodzi;
 • Jesteś studentem łódzkiej uczelni wyższej;
 • Jesteś doktorantem łódzkiej uczelni wyższej;
 • Jesteś zarejestrowany(a) jako osoba bezrobotna w Łódzkim Urzędzie Pracy;
 • Jesteś pełnoletnim uczniem łódzkiego liceum, technikum bądź łódzkiej szkoły zawodowej;
 • Jesteś opiekunem osoby z niepełnosprawnością;
 • Jesteś osobą z niepełnosprawnością i pobierasz zasiłek z tytułu niezdolności do pracy;
 • Prowadzisz gospodarstwo rolne na terenie Łodzi;
 • Odbywasz staż w Łodzi.
Jeśli spełniasz co najmniej jedno kryterium, z Karty Łodzianina będą mogły korzystać też Twoje dzieci. Zarejestrujesz je na podstawie swoich dokumentów. Pamiętaj, że wniosek dziecka będzie rozpatrzony tylko, jeśli złożysz osobny wniosek dla siebie.

2. Jakie dokumenty muszę złożyć, żeby korzystać z Karty Łodzianina?
 

Wystarczy, że składając wniosek, przedstawisz jeden z poniższych dokumentów.

Osoby dorosłe:

 • pierwszą stronę rozliczonego w Łodzi PIT 11, PIT 11A, PIT-R,  PIT 16A, PIT 19A, PIT 28, PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38 lub NIP-7 za rok 2023 z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym. W przypadku osób rozliczających się przez Internet wystarczy Urzędowe Potwierdzenie Odbioru;
 • potwierdzenie nadania listu z pieczątką pocztową oraz potwierdzenie zwrotu podatku z łódzkiego Urzędu Skarbowego;
 • emeryci i renciści przedstawiają pierwszą stronę rozliczonego w Łodzi PIT 40A lub PIT OP za rok 2023 LUB legitymację emeryta-rencisty wydaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Łodzi (obie strony);
 • zaświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej nie dłużej niż przez rok od daty złożenia wniosku, wydane przez Powiatowy Urząd Pracy właściwy dla Miasta Łodzi.

Właściciele nieruchomości znajdującej się w Łodzi:

 • decyzję o ustaleniu wysokości podatku od nieruchomości wydaną w roku złożenia wniosku o Kartę Łodzianina

Studenci łódzkich uczelni wyższych:

 • aktualną legitymację studencką (z naklejką ELS) łódzkiej uczelni wyższej lub zaświadczenie o byciu studentem z dziekanatu (dwie strony).

Doktoranci łódzkich uczelni wyższych:

 • aktualną legitymację doktorancką (z naklejką ELS) łódzkiej uczelni wyższej lub zaświadczenie o byciu doktorantem z dziekanatu (dwie strony).

Opiekunowie osób z niepełnosprawnością:

 • aktualną decyzję o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnościami, wydane przez Prezydenta Miasta Łodzi.

Osoby z niepełnosprawnością:

 • aktualne zaświadczenie o przyznaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy.

Osoby prowadzące gospodarstwo rolne powinny okazać:

 • aktualną decyzję ustalającą podatek rolny wydaną przez Urząd Miasta Łodzi.

Pełnoletni uczniowie liceów, techników i szkół zawodowych:

 • aktualną legitymację szkolną lub zaświadczenie z łódzkiej szkoły potwierdzające status ucznia.

Osoby zatrudnione na staż okazują: 

 • Formularz ZAP-3 z widocznym potwierdzeniem jego wpływu do Urzędu Skarbowego w Łodzi wraz z pierwszą stroną umowy o odbywanie stażu.

Ponadto:

 • Osoby, które zamieszkały w Łodzi, bądź rozpoczęły pracę w trakcie roku rozliczeniowego, mogą ubiegać się o wydanie Karty Łodzianina na podstawie formularza ZAP-3, z widocznym potwierdzeniem jego wpływu do Urzędu Skarbowego w Łodzi wraz z pierwszą stroną umowy o pracę/ umowy zlecenie.
 • Osoby, które założyły działalność gospodarczą w Łodzi w 2023 roku, mogą zweryfikować swoje uprawnienia na podstawie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, w którym wskazany jest Naczelnik łódzkiego oddziału Urzędu Skarbowego.
 • Osoby przebywające na bezpłatnym urlopie wychowawczym mogą zweryfikować swoje uprawnienia na podstawie zaświadczenia od pracodawcy potwierdzającego zatrudnienie i przebywanie na urlopie wychowawczym.
 • Osoby współpracujące w przedsiębiorstwie należącym do członka rodziny mogą zweryfikować swoje uprawnienia na podstawie dokumentu potwierdzającego płacenie składek ZUS za osobę współpracującą.
! Pamiętaj, że obsługa ma prawo poprosić Cię o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Akceptujemy również dokumenty elektroniczne, takie jak mLegitymacja

3. Jak złożyć wniosek on-line?

Przez internet złożysz wniosek w kilka minut bez wychodzenia z domu i drukowania dokumentów.

 1. Kliknij przycisk „Załóż konto”
 2. Zaznacz to kryterium, które spełniasz
 3. Zaznacz, dla ilu osób chcesz założyć konto
 4. Wypełnij formularz
 5. W zakładce "Karty i Pakiety" złóż wniosek o Pakiet Mieszkańca. Kup  Pakiet Mieszkańca 2024 i miej Kartę aktywną przez rok.
 6. Jeśli założyłeś konto rodzinne, złóż wniosek o Pakiet Mieszkańca dla każdego członka rodziny, również dla dzieci
 7. Opłać wnioski w zakładce "Koszyk"
 8. Jeśli posiadasz plastikową Kartę Łodzianina, możesz samodzielnie dodać ją do konta. Jedna Karta może być przypisana do jednej osoby
 9. Po złożeniu wniosku poczekaj na akceptację — dostaniesz informację na adres e-mail. Weryfikacja wniosku może potrwać do 10 dni roboczych
 10. Po akceptacji wniosku możesz korzystać ze zniżek przez aplikację lodz.pl lub korzystając z plastikowej Karty. Odbierzesz ją w wybranym punkcie obsługi.
Sprawdź, czy załączone do wniosku dokumenty są czytelne. Nieczytelne załączniki mogą być przyczyną odrzucenia wniosku.
Każdy dorosły członek rodziny, w którego imieniu składasz wniosek, musi być osobą uprawnioną do korzystania z Karty Łodzianina, a do wniosku muszą zostać załączone potwierdzające to dokumenty.
Dokumenty, które do nas przesyłasz, potrzebne są jedynie do weryfikacji uprawnień i nie są przez nas przechowywane.

4. Jak złożyć wniosek w punkcie obsługi?

Na miejscu otrzymasz papierową wersję wniosku do wypełnienia. Pamiętaj, żeby zabrać ze sobą wszystkie dokumenty niezbędne do weryfikacji.
Wniosek o Pakiet Mieszkańca w formie papierowej możesz złożyć w:
 • Centrum Obsługi Karty Łodzianina, ul. Piotrkowska 87 (obok pomnika Misia Uszatka)
 • Centrum Handlowe Manufaktura (punkt informacji na parterze przy głównym wejściu)
 • Centrum Handlowe Port Łódź (punkt informacji przy Ikei)
 • Kasa BOK w Orientarium ZOO Łódź
! Jeśli masz już plastikową Kartę Łodzianina, weź ją ze sobą – obsługa doda ją do Twojego konta.
Jeśli zamierzasz złożyć wniosek w imieniu innej osoby dorosłej, musisz mieć na to jej zgodę. Potwierdzisz to, zaznaczając odpowiedni punkt we wniosku. Pamiętaj, żeby zabrać ze sobą wszystkie dokumenty potwierdzające uprawnienia tej osoby do otrzymania Karty Łodzianina.
Jeśli zamierzasz złożyć wniosek w imieniu osoby, z którą nie mieszkasz pod jednym adresem, poza wymaganym dokumentem, musisz mieć też pisemnie upoważnienie od tej osoby. 

5. Jak złożyć wniosek w Bibliotece Miejskiej?

Żeby złożyć wniosek w bibliotece, skorzystaj z dostępnego tam komputera i zarejestruj się na stronie www.kartalodzianina.pl.
Dokumenty potrzebne do weryfikacji wystarczy okazać obsłudze biblioteki – nie trzeba wgrywać skanów ani przesyłać fotografii do systemu.
Możesz założyć konto w systemie i złożyć wniosek o Kartę Łodzianina w wybranych bibliotekach:
Bałuty:
 • Biblioteka Rozgrywka, ul. Powstańców Wielkopolskich 3
 • Filia nr 13, ul. Rojna 39
 • Filia nr 15, ul. Boya-Żeleńskiego 15
 • Filia nr 12, ul. Zachodnia 12
 • Filia nr 2, ul. Łagiewnicka 118
Radogoszcz:
 • Filia nr 16, ul. Motylowa 13
Śródmieście:
 • Biblioteka Tuvim, ul. Tuwima 46
 • Filia nr 47, ul. Brzeźna 10
Polesie:
 • Filia nr 26, ul. Kostki Napierskiego 4
 • Filia nr 35, ul. Wróblewskiego 67
Widzew:
 • Filia nr 52, ul. Ketlinga 21
 • Filia nr 57, ul. Bartoka 27
 • Filia nr 55, ul. Wilcza 7
 • Filia nr 58, ul. Zakładowa 50
Górna:
 • Biblioteka Inspiracja, ul. Natalii 4
 • Biblioteka Zagadka, ul. Cieszkowskiego 11a
 • Filia nr 65, ul. Przybyszewskiego 46/48
 • Filia nr 64, ul. Zaolziańska 49
Jeśli masz już plastikową Kartę Łodzianina, weź ją ze sobą – obsługa doda ją do Twojego konta.
Jeśli zamierzasz złożyć wniosek w imieniu innej osoby dorosłej, musisz mieć na to jej zgodę. Potwierdzisz to, zaznaczając odpowiedni punkt we wniosku. Pamiętaj, żeby zabrać ze sobą wszystkie dokumenty potwierdzające uprawnienia tej osoby do otrzymania Karty Łodzianina.
Jeśli zamierzasz złożyć wniosek w imieniu osoby, z którą nie mieszkasz pod jednym adresem, poza wymaganym dokumentem, musisz mieć też pisemnie upoważnienie od tej osoby. 

6. Jaki jest termin ważności Karty Łodzianina? Ile ona kosztuje?

 • Pakiet Mieszkańca jest ważny od daty zakupu do 31 maja następnego roku. Po upływie terminu ważności, aby móc dalej korzystać z Karty, należy ponownie złożyć wniosek i przedstawić niezbędne dokumenty.
 • Plastikowa Karta nie ma terminu ważności, można używać jej cały czas pod warunkiem że wykupisz Pakiet Mieszkańca. 
 • Za aktywację Karty Łodzianina zapłacisz 1 zł.

7. Jak korzystać z Karty Łodzianina?

Po pozytywnej weryfikacji wniosku otrzymasz dostęp do aplikacji mobilnej lodz.pl i, jeśli chcesz, plastikową Kartę Łodzianina.
Żeby korzystać ze zniżek, musisz posiadać aplikację lodz.pl lub plastikową Kartę Łodzianina. Zarówno aplikacja w Twoim telefonie, jak i plastikowa Karta, posiadają indywidualny kod kreskowy i kod QR. Wystarczy pokazać go za każdym razem przy kasie przed skorzystaniem z oferty Partnera.

 • Aplikację mobilną lodz.pl pobierzesz za darmo ze Sklepu Google Play, App Gallery lub AppStore. Dane potrzebne do zalogowania do aplikacji są takie same jak do logowania do konta na stronie www.kartalodzianina.pl.
 • Plastikowe Karty można odebrać za darmo w wybranym punkcie obsługi.

8. Jak uzyskać zwrot pieniędzy lub usunąć konto?

 • Jeśli twój wniosek o Pakiet Mieszkańca został odrzucony, zwrócimy Ci 1 zł. Aby otrzymać zwrot pieniędzy, zaloguj się na swoje konto na stronie www.kartalodzianina.pl i z menu po lewej wybierz "zgłoszenia", następnie "utwórz nowe". Wypełnij krótki formularz i wyślij go do nas. Pieniądze zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano przelewu w ciągu 14 dni roboczych.  Pamiętaj, że zawsze możesz poprawić wniosek i przesłać inny dokument. Obok odrzuconego wniosku znajduje się przycisk "popraw wniosek". Przesłanie nowych dokumentów do weryfikacji nie podlega opłacie.
 • Jeśli chcesz usunąć swoje konto, napisz do nas na informacja@kartalodzianina.pl.