Image

Numer PESEL dla cudzoziemców

Obcokrajowcy, którzy chcą korzystać z Kartą Łodzianina z tańszej Migawki, muszą mieć nadany numer PESEL. Otrzymują go z urzędu wszystkie osoby zameldowane na pobyt w Polsce. W pozostałych przypadkach można zdobyć go bezpłatnie składając wniosek w Urzędzie Miasta.

Numer identyfikacyjny generowany dla cudzoziemców przez system Karty Łodzianina nie jest wystarczający do udzielenia zniżek przez MPK. Aby móc kupić tańszą Migawkę należy posiadać numer PESEL nadany przez Urząd Miasta.

Wszyscy cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce dłużej niż 30 dni, mają obowiązek zameldować się w Polsce. Wówczas numer PESEL zostaje im nadany z urzędu bezpłatnie.

Pozostałe osoby muszą złożyć wniosek w Urzędzie Miasta. Wzór wniosku dostępny jest tutaj. We wniosku należy podać faktyczną podstawę prawną do uzyskania numeru PESEL. O podanie faktycznej podstawy pranej należy zwrócić się do urzędu, który żąda podania numeru PESEL. Urząd rozpatrzy wniosek o nadanie numeru PESEL pozytywnie tylko w przypadku podania poprawnej podstawy prawnej.

Cudzoziemcy, którzy nie są zameldowani w Polsce, a chcą korzystać z tańszej Migawki, muszą zwrócić się do wybranego urzędu (np. ZUS), który poda im podstawę prawną obowiązującą w ich przypadku.

Więcej informacji dostępne jest tutaj.