Image

Zmiany w regulaminie Karty Łodzianina od 1 maja

Z dniem 01.05.2021 w życie wejdzie nowy regulamin Karty Łodzianina. Zmiany dotyczą przede wszystkim Ochrony Danych Osobowych, ale też zwrotów pieniędzy za odrzucone wnioski i dokumentów weryfikacyjnych.

Nowy regulamin dostępny jest w całości tutaj.

Poniżej lista punktów, które uległy zmianie:

1. Lista dokumentów uwierzytelniających
W odpowiedzi na liczne prośby mieszkańców, rozszerzyliśmy kryteria dostępu. Wszystkie dokumenty, na których podstawie można korzystać z Karty Łodzianina zostały umieszczone w tabeli zawartej w definicjach.

2. Zapisy dotyczące zwrotów płatności
Zmianie uległy następujące zapisy:
Część V Złożenie wniosku o Pakiet Mieszkańca – punkt 22 i punkt 23 oraz punkt 25 i punkt 26. Dopisany został punkt 27.

3. Zapisy dotyczące Ochrony Danych Osobowych
Zmianie uległy następujące zapisy:
Część IX Ochrona Danych Osobowych – punkt 7.

Od 1 maja dla posiadaczy aktywnej Karty Łodzianina dostępne będą tańsze bilety okresowe MPK "Migawki". Dla Państwa wygody, aby umożliwić zakup biletu ze zniżką w łatwy sposób w każdym dotychczasowym kanale sprzedaży, została wykonana integracja z dostawcą systemu "Migawki". Zgodnie z punktem §IX, pkt 7 Regulaminu Karty Łodzianina planujemy przekazać dane pozwalające zweryfikować ważność Karty Łodzianina do systemu "Migawki", którego administratorem jest Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi.

Jedynymi przekazywanymi danymi będą:
  • informacja o byciu uprawnionym posiadaczem Karty Łodzianina
  • informacja o dacie wygaśnięcia tego uprawnienia

Dane zostaną przekazane TYLKO w przypadku osób posiadających już konto w systemie Migawka. NIE BĘDZIEMY przekazywać żadnych danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe itp. Jeżeli nie chcą Państwo abyśmy przekazali informacje na temat uprawnienia do Karty do systemu Migawka (co uniemożliwi korzystanie ze zniżki na tańszy bilet) prosimy o kontakt przed 30 kwietnia pod adres informacja@kartalodzianina.pl