Image

VIII ŁÓDZKIE SENIORALIA

21 maja wystartuje kolejna edycja Łódzkich Senioraliów – dwóch tygodni wydarzeń dla Seniorów organizowanych przez Miasto Łódź we współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i firmami. 


W dniach 21 maja – 3 czerwca 2022 r. mieszkańcy Łodzi będą mieli okazję wziąć udział  w ok. 450 wydarzeniach przygotowanych przez Miasto i ponad 80 Partnerów projektu. Dwa tygodnie wydarzeń dla seniorów tradycyjnie otworzy uroczysta inauguracja połączona ze strefą wystawienniczą i występem gwiazdy – w tym roku zapraszamy do wysłuchania recitalu Pani Stanisławy Celińskiej. 

Zapraszamy do aktywnego korzystania ze zróżnicowanej i atrakcyjnej oferty tegorocznej edycji projektu. W maju Łódź należy do Seniorów! 

W trakcie trwania Łódzkich Senioraliów posiadacze Miejskiej Karty Seniora będą mieli zapewnione bezpłatne przejazdy środkami komunikacji miejskiej. Bezpłatne przejazdy będą też możliwe dzięki Karcie Łodzianina wraz z legitymacją emeryta-rencisty. 
 
VIII ŁÓDZKIE SENIORALIA – TERMIN/ ETAPY
 

21.05.2022 - Uroczysta inauguracja – koncert Stanisławy Celińskiej 
Inauguracja odbędzie się w godzinach 13-19:00 na ulicy Piotrkowskiej przy Pasażu Schillera. W tym dniu Prezydent Miasta Łodzi przekaże Seniorom klucze do bram miasta i dokona oficjalnego otwarcia Łódzkich Senioraliów. Gwiazdą tegorocznej inauguracji będzie Pani Stanisława Celińska. Jej koncert poprzedzą występy wokalne, taneczne i kabaretowe, a każdy zainteresowany będzie mógł odwiedzić strefę wystawienniczą towarzyszącą wydarzeniu, gdzie w 30 namiotach partnerzy przygotowali wiele atrakcji tj. badania, porady, wykonywanie makijażu i fryzur, badania w osteobusie - densytometria,  konsultacje dotyczące obsługi smartfonów, warsztaty rękodzieła, zajęcia sportowe z instruktorami, porady specjalistów, badania profilaktyczne i wiele innych. 

22.05 - 02.06.2022 - Cykl wydarzeń dla seniorów
Na program Łódzkich Senioraliów składają się wydarzenia podzielone na 5 kategorii: edukacja, kultura, sport/ rekreacja, porady/drzwi otwarte i zdrowie. W programie tegorocznej edycji znalazły się m.in.: badania, wykłady, wycieczki, zajęcia sportowe, warsztaty artystyczne i edukacyjne, drzwi otwarte, spektakle, seanse filmowe, pokazy, porady specjalistów 
i wiele innych wydarzeń na terenie całego Miasta. Udział w większości wydarzeń jest bezpłatny.
Szczegółowy harmonogram VIII Łódzkich Senioraliów zostanie zamieszczony w informatorze, który będzie dystrybuowany na terenie całego miasta oraz dostępny w wersji elektronicznej na stronie www.uml.lodz.pl/seniorzy

03.06.2022 - Oficjalne zakończenie
W ramach tegorocznej edycji stawiamy na ruch i zdrowie. W ramach zakończenia VIII Łódzkich Senioraliów w Arturówku odbędzie się impreza plenerowa, podczas której zaprosimy uczestników do udziału w marszu nordic walking połączonym z grą terenową i badaniach profilaktycznych. Zapraszamy w godzinach od 10 do 15:00. 

Bieżące informacje o Łódzkich Senioraliach będą zamieszczane 
na stronie www.uml.lodz./seniorzy oraz miejskim profilu dla osób 60+: Seniorzy w Łodzi www.fb.com/SeniorzywLodzi

Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego: 42 638 47 30 (Oddział ds. Polityki Senioralnej)