Image

Nowe Pakiety w Karcie Łodzianina - zmiana regulaminu

Oferta Karty Łodzianina wzbogaci się o dwa nowe Pakiety. Powstaną one w zastępie dwóch miejskich Kart, Karty Seniora i Karty Młodzi w Łodzi. Od 1 maja mieszkańcy wszystkie dotychczasowe rabaty znajdą w jednym miejscu – na Karcie Łodzianina.

Od 1 maja łódzcy seniorzy, studenci i doktoranci będą mogli poszerzyć ofertę zniżek dostępnych w Karcie Łodzianina o rabaty przygotowane specjalnie dla nich. Oba Pakiety będą bezpłatne, ale korzystać z nich będą mogli tylko posiadacze aktywnych Kart Łodzianina.
 
  • Do korzystania z Pakietu Młodzi w Łodzi będą uprawnieni studenci łódzkich uczelni wyższych, którzy nie ukończyli 26. roku życia oraz doktoranci. Żeby aktywować Pakiet, trzeba będzie złożyć prosty wniosek – przez Internet lub w punkcie obsługi.
  • Pakiet Seniora będzie aktywowany automatycznie wszystkim użytkownikom Karty Łodzianina, którzy ukończyli 60. rok życia.
Oferta zawarta w Pakietach będzie inna niż na dotychczasowych Kartach, a to ze względu na to, że większość dostępnych tam zniżek była już obecna w Karcie Łodzianina. Został przygotowany nowy zestaw rabatów skierowany specjalnie do obu grup docelowych.

W związku z wprowadzeniem nowych Pakietów, 1 maja zmieni się regulamin Karty Łodzianina. Nowy regulamin jest dostępny tutaj. Zostały dopisane nowe części VIII i IX.
Dotychczas obowiązujący regulamin jest dostępny tutaj.

Rabaty w ramach kart Młodzi w Łodzi i Seniora będą aktywne jedynie do końca sierpnia, następnie zostaną wygaszone. Projekt Młodzi w Łodzi skierowany do studentów będzie funkcjonować nadal, na dawnych zasadach.