Image

Informujemy, że wnioski można składać przez cały cały rok.

Przedstawiamy odpowiedzi na to i na inne najczęściej zadawane pytania.

Jakie dokumenty są niezbędne do złożenia wniosku?

Do wniosku należy załączyć jeden z poniższych dokumentów:
 • pierwszą stronę rozliczonego w Łodzi PIT 11, PIT 11A, PIT-R, PIT 16A, PIT 19A, PIT 37, PIT 38, PIT 36, PIT 28, PIT 36L lub NIP-7, lub PIT 40A, PIT OP za 2020 rok. W przypadku osób rozliczających się przez Internet wystarczy Urzędowe Potwierdzenie Odbioru;
 • zaświadczenie o byciu zarejestrowanym jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi, wydane nie później niż 14 dni przed datą złożenia wniosku;
 • aktualną decyzję ustalającą podatek rolny wydana przez Urząd Miasta Łodzi;
 • aktualną decyzję o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnościami;
 • aktualne zaświadczenie o przyznaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy;
 • aktualną legitymację studencką (z naklejką ELS) łódzkiej uczelni wyższej lub zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające status studenta;
 • aktualną legitymację doktorancką (z naklejką ELS) łódzkiej uczelni wyższej lub zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające status doktoranta;
 • aktualną legitymację szkolną lub zaświadczenie ze szkoły potwierdzające status ucznia.
Jeśli składasz wniosek przez Internet, pamiętaj, żeby skan lub zdjęcie załączonego dokumentu było czytelne.

Więcej na temat tego, jak złożyć wniosek przeczytasz w tym artykule.
 

Czy jeśli nie mieszkam w Łodzi, a płacę tu podatki, to mogę korzystać z Karty Łodzianina?

Tak. Zameldowanie w Łodzi nie jest konieczne.
 

Co, jeśli jeszcze nie rozliczyłem(am) PITu za 2020 rok?

 Możesz złożyć wniosek po rozliczeniu PITu. Wnioski można składać przez cały rok.
 

Czy trzeba być zameldowanym w Łodzi, żeby móc rozliczyć tu PIT i korzystać z Karty Łodzianina?

Osoby, które mieszkają w Łodzi, ale ich adres zameldowania jest inny, mogą ubiegać się o wydanie Karty Łodzianina na podstawie formularza ZAP-3, w którym deklarują, że ich miejscem zamieszkania oraz rozliczania podatku od osób fizycznych jest Łódź. Formularz ZAP-3 (Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem) można złożyć w Urzędzie Skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania. Instrukcje jak złożyć formularz elektronicznie znajdują się pod tym adresem: https://www.podatki.gov.pl/abc-podatkow/e-deklaracje-rejestracja/
 

Co, jeśli mój wniosek został odrzucony?

Jeśli wniosek został odrzucony, został również podany powód jego odrzucenia. W takim wypadku należy uzupełnić braki formalne i złożyć go ponownie. W razie problemów proszę skontaktować się z Centrum Obsługi pod nr. 785 99 99 00 lub wysłać e-mail na adres informacja@kartalodzianina.pl, chętnie udzielimy pomocy.
 

Jak założyć rodzinne konto?

Rodzaj konta można wybrać na etapie składania wniosku. Wystarczy dodać w nim swoich najbliższych. Wówczas, oprócz konta administratora, zostaną utworzone profile członków rodziny. Jeśli chcesz złożyć wniosek w imieniu osoby dorosłej, musisz:

 • Posiadać na to jej zgodę;
 • poinformować tę osobę, w jakim celu zostaną wykorzystane jej dane osobowe;
 • samemu być osobą uprawnioną do korzystania z Karty Łodzianina.

Każda osoba dorosła, w której imieniu składasz wniosek, musi być uprawniona do korzystania z Karty Łodzianina, na dowód czego należy przedstawić odpowiedni dokument. Do rejestracji każdego pełnoletniego członka rodziny potrzebny będzie indywidualny adres e-mail, na który zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie w link jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na założenie konta. Jeśli osoba, w której imieniu wnioskujesz o Kartę nie kliknie w przesłany link, jej konto zostanie automatycznie usunięte.

 • Dla każdego członka rodziny należy wykupić Pakiet Mieszkańca.
 • Dla każdego pełnoletniego członka rodziny należy złożyć wniosek z dokumentami potrzebnymi do weryfikacji.


Zakładając konto rodzinne, stajesz się administratorem zarządzającym profilami członków rodziny. Oznacza to, że masz dostęp do wszystkich kont i ich ustawień.

Każda osoba dorosła w każdej chwili może odłączyć swoje konto od konta rodzinnego.

W każdej chwili możesz dodać do swojego konta kolejne osoby, pod warunkiem, że mieszkasz z nimi pod jednym adresem. Jeśli chcesz utworzyć konto rodzinne z inną osobą dorosłą, która ma już swoje konto w systemie, napisz na informacja@kartalodzianina.pl, a my połączymy konta.
 

Czym różni się Karta Łodzianina od Pakietu Mieszkańca?

Karta Łodzianina, zarówno w postaci plastikowej karty, jak i aplikacji mobilnej, jest tylko nośnikiem. Sama w sobie nie jest aktywna, nie uprawnia też do zniżek. To zakup Pakietu Mieszkańca aktywuje Kartę.
Pakiet Mieszkańca jest więc zbiorem wszystkich zniżek, z których mogą korzystać Łodzianie, a Karta Łodzianina jest nośnikiem umożliwiającym skorzystanie z nich.
To uprawnienia do Pakietu Mieszkańca należy potwierdzić, przedstawiając jeden z dokumentów niezbędnych do weryfikacji.
 

Złożyłem(am) wniosek on-line. Kiedy dostanę Kartę Łodzianina Pocztą?

Wysyłka Kart Łodzianina do skrzynek pocztowych ma charakter promocyjny i jednorazowy. W marcu 360 tysięcy kart zostanie dostarczonych do skrzynek pocztowych mieszkańców Łodzi i okolic. Nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że Karta trafi pod każdy adres. Jeśli chcesz mieć plastikową Kartę Łodzianina od razu, możesz odebrać ją w jednym z punktów obsługi.
Nie prowadzimy wysyłki Kart na zamówienie pod wskazany adres.
 

Jak samodzielnie dodać Kartę do konta?

Aby samodzielnie dodać Kartę, zaloguj się do swojego konta na www.kartalodzianina.pl. W menu po lewej stronie wybierz "Karty i pakiety".  Oprócz Pakietu Mieszkańca jest tam również dodatkowy pakiet "Samodzielnie dodaj Kartę Łodzianina". Zaznacz przy nim opcje "dodaj". Następnie wpisz numer otrzymanej pocztą Karty i załącz jej zdjęcie (na fotografii musi się znaleźć rewers z widocznym numerem). Następnie kliknij "wyślij wniosek". Gotowe! Teraz poczekaj, aż karta zostanie dodana do twojego konta.

Aby dodać Kartę przez aplikację mobilną Karta Łodzianina, kliknij niebieski przycisk "plus" w zakładce "moje karty" i postępuj jak w przypadku dodawania Karty na komputerze.

Pamiętaj, że do aktywacji Karty niezbędny jest zakup Pakietu Mieszkańca.
 

Dlaczego dostałem(am) tylko jedną Kartę?

Kolportaż Kart Łodzianina do skrzynek pocztowych ma charakter promocyjny – w listach znalazła się tylko jedna Karta. Dodatkowe Karty dla członków rodziny możesz odebrać za darmo w jednym z punktów obsługi. Do tego czasu każdy członek rodziny może korzystać z aplikacji Karta Łodzianina.

Gdzie mogę odebrać  plastikową Kartę Łodzianina?

Swoją Kartę Łodzianina odbierzesz w:

 • Centrum Obsługi przy ul. Piotrkowskiej 87 (obok pomnika Misia Uszatka)

 • Informacji Turystycznej przy ul. Piotrkowskiej 28

 • Centrum Handlowym Manufaktura (punkt informacji na parterze przy głównym wejściu)

Oraz w wybranych filiach Biblioteki Miejskiej:

Bałuty:

 • Biblioteka Rozgrywka, ul. Powstańców Wielkopolskich 3

 • Filia nr 13, ul. Rojna 39

Radogoszcz:

 • Filia nr 16, ul. Motylowa 13

Śródmieście:

 • Biblioteka Tuvim, ul. Tuwima 46

 • Biblioteka Odyseja, ul. Wschodnia 42

Polesie:

 • Filia nr 26, ul. Kostki Napierskiego 4

Widzew:

 • Filia nr 52, ul. Ketlinga 21

 • Filia nr 57, ul. Bartoka 27

Górna:

 • Biblioteka Inspiracja, ul. Natalii 4

 • Biblioteka Zagadka, ul. Cieszkowskiego 11a

Ze względu na obostrzenia, w dniach 20.03-18.04 niektóre punkty obsługi są zamknięte. Bieżące informacje znajdują się tutaj.

Więcej pytań i odpowiedzi znajdziesz tutaj.